Απ'Ευθείας Αναθέσεις

Απ'Ευθείας Αναθέσεις (402)

Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Σπόρων, Λιπασμάτων, Ζιζανιοκτόνων κλπ, για το έτος 2015» . Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 3 Απριλίου έως και 8 Απριλίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55,…
Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση Ειδικού Λογισμικού Διαχείρισης γραφείων του Δήμου». Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 26 Μαρτίου έως και 30 Μαρτίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός).
Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών και διαφόρων εξαρτημάτων (αναλωσίμων) για την συντήρηση και επισκευή Η/Υ». Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 26 Μαρτίου έως και 30 Μαρτίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου Χολαργού (Περικλέους 55,…
Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια φακέλων – εντύπων των υπηρεσιών». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν δείγματα των ειδών προς προμήθεια σε συνεννόηση με το Τμήμα Προμηθειών . Κατάθεση προσφορών, σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη και τις επισυναπτόμενες οδηγίες ΕΛΤΑ, από Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015…
Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια σιδηρικών υλικών έτους 2015». Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη (Προσφορά ανά είδος/τεμάχιο, με αναλυτική περιγραφή του είδους και τρόπου παράδοσης, ποσοστού ΦΠΑ κ.λπ.) από Παρασκευή 13 Μαρτίου 2015 έως και Τρίτη 17 Μαρτίου 2015, από τις 08:30…
Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» προυπ. 12.562,19€ με ΦΠΑ 23%. Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 12 Μαρτίου έως και 16 Μαρτίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Πρωτόκολλο του Δήμου (Περικλέους 55, Χολαργός).…
Ο Δήμος προτίθεται να προβεί άμεσα στην εκτέλεση της εργασίας με τίτλο: «Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Εξυπηρέτησης Δημοτών & Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης αιτημάτων με Mobile διασύνδεση». Κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τη συνημμένη μελέτη, από 11 Μαρτίου έως και 13 Μαρτίου 2015, από τις 08:30 έως τις 14:30, στο Τμήμα Προμηθειών Δημαρχείου…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός