Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Κοινωνικές Δομές

«
»

Τα νέα των κοινωνικών δομών

«
»

Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας

0-1.jpg
Γενικές Πληροφορίες

Το τμήμα ασχολείται με την στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού του δήμου μας . Παρέχει καθημερινά τις υπηρεσίες του και υλοποιεί δράσεις και προγράμματα με στόχο καλύτερη πλαισίωση των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινότητας.
Το τμήμα στελεχώνεται από


  • τις κοινωνικές λειτουργούς , οι οποίες

  1. Παρέχουν συμβουλευτική και υποστήριξη σε άτομα και οικογένειες που χρήζουν βοήθειας.
  2. Πραγματοποιούν παραπομπές και συνεργάζονται με φορείς και υπηρεσίες για τις περιπτώσεις των ατόμων που εξυπηρετούν
  3. Παρέχουν υποστήριξη σε κοινωνικοπρονοιακά ζητήματα
  4. Παρέχουν διαμεσολάβηση σε αιτήματα πολιτών για εισαγωγή σε δομές του ΕΟΠΥΥ
  5. Συνεργάζονται με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών - Τμήμα Ανηλίκων .
  6. Συνεργάζονται με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών - Τμήμα Ακροάσεων.

Πληροφορίες: κ.Σπυρίδου Φιλιώ-Κοινωνική Λειτουργός κ. Τζουανοπούλου Γεωργία-Κοινωνική Λειτουργός

Δ/νση: Αγαμέμνονος 4(2ος όροφος) Τηλέφωνο Επικοινωνίας:2106545623

  • το διοικητικό προσωπικό που εργάζεται για την συνέχιση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σε παλαιούς δικαιούχους. Οι κατηγορίες των επιδομάτων είναι οι εξής :

ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ(ΜΕΙΩΜ.ΟΡΑΣΗ)

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ

ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΒΑΡΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

ΚΩΦΩΣΗΣ-ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ-

ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

 

-Παρέχονται υπηρεσίες «βοήθειας στο σπίτι» σε άτομα τρίτης ηλικίας και ΑΜΕΑ,όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (έλλειψη οικογενειακού περιβάλλοντος, οικονομική αδυναμία κά)

Για νέες αιτήσεις οι δικαιούχοι απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας

-Διοικητικά υποστηρίζονται οι αιτήσεις για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των οικονομικά αδύναμων και ανασφάλιστων πολιτών καθώς και η έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας.

-Το Τμήμα υποστηρίζει τη λειτουργία Τράπεζας Αίματος . Διοργανώνει εθελοντικές αιμοδοσίες σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς» και διεκπεραιώνει μέσω αυτού την παροχή αίματος στους αιμοδότες, στις οικογένειες τους και στα άτομα που στερούνται οικογενειακού και υποστηρικτικού περιβάλλοντος.

- Χορηγεί άδειες ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών και εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού τους.

Πληροφορίες : κ.Κων/να Κοπανέζου-Προϊσταμένη Τμήματος Πρόνοιας-Πολιτικών Ισότητας των φύλων κ.Κων/να Τάτση-Διοικητική υπάλληλος-κ. Μπαρλής Γιάννης Διοικητικός υπάλληλος

Δ/νση: Δημαρχείο Χολαργού, Περικλέους 55, όροφος -1/ Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

213 2002894, 213 2002915

Κέντρο Κοινότητας

0.png
Γενικές Πληροφορίες
Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού αποτελεί μια δομή, η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).
Στόχος της είναι η υποστήριξη του Δήμου στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα, Υπηρεσίες και Δομές που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης της σχετικής δομής.
Συγκεκριμένα, η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, περιλαμβάνει τρεις (3) κεντρικούς άξονες:
Α) την Υποδοχή, Ενημέρωση και Υποστήριξη των Πολιτών,
Β) τη Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές καθώς και
Γ) την Παροχή Υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, αφορούν στην ένταξη ωφελούμενων στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) και στο επισιτιστικό πρόγραμμα ΤΕΒΑ.
Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης αποτελεί ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
1. την εισοδηματική ενίσχυση,
2. τη διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης, και
3. τη διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.
Αιτήσεις για το πρόγραμμα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά, είτε μέσω των Κέντρων Κοινότητας είτε από τους αιτούντες απευθείας, συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr. Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.
Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών και συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.
Το Πρόγραμμα υλοποιείται στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού μέσω της Κοινωνικής Σύμπραξης «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» και οι ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, υποβάλλοντας το αίτημα ένταξής τους μέσω της πλατφόρμας του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.). Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή ενός Δικαιούχου στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.
Το Κέντρο Κοινότητας διεκπεραιώνει την υποβολή αιτήσεων νέων δικαιούχων για προνοιακά επιδόματα αναπηρίας και διασυνδέει τους πολίτες με υπηρεσίες εκτός Δήμου(ΟΑΕΔ-ΟΠΕΚΑ-ΚΕΠΑ) .
Επίσης γίνεται διασύνδεση και παραπομπές με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, τα Δημοτικά Πολυϊατρεία και όλες τις υπηρεσίες και δομές του Δήμου Παπάγου-Χολαργού καθώς και ενημέρωση για προγράμματα του δήμου, που αφορούν σε ευπαθείς ομάδες μείωση τελών, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες κ.ά.).
Τέλος, η δομή σχεδιάζει και υλοποιεί εκδηλώσεις και δράσεις για ευπαθείς ομάδες, νέους κ.ά, οι οποίες στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου.
Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Κέντρου Κοινότητας συγκαταλέγονται και η ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντών καθώς και η Συμβουλευτική ανέργων από το επιστημονικό προσωπικό της Δομής.
Πληροφορίες: κα. Λιαράκου Αντωνία-Κοινωνική Λειτουργός
κα. Μεντζελοπούλου Παρασκευή -Κοινωνική Λειτουργός
κα. Λάτσιου Μυρόπη-Διοικητική Υπάλληλος
Δ/νση: Δημαρχείο Χολαργού, Περικλέους 55, ισόγειο/ Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2132002874, 2132002873.

Κοινωνικό Παντοπωλείο

logo.png
Γενικές Πληροφορίες

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού αποτελεί μία δομή, η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου και από τα τέλη του 2017 έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).
Στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της Δομής συγκαταλέγονται η αντιμετώπιση έλλειψης βασικών ειδών των ωφελουμένων (τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής και οικιακής υγιεινής κ.ά.) καθώς και η παροχή ειδών ένδυσης, επιμόρφωσης και ψυχαγωγίας (βιβλία, παιχνίδια , σχολικά είδη κ.ά.).

Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, και η παροχή υπηρεσιών με επιμορφωτικό (δημιουργικά εργαστήρια γυναικών και παιδιών) και ψυχαγωγικό χαρακτήρα (θεατρικές και μουσικές παραστάσεις) προς ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρήσεων, με συλλογικές δράσεις και εκδηλώσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού καθώς και σε δράσεις περισυλλογής ειδών.
Εκτός από τα οικονομικά κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, λαμβάνονται επιπλέον υπόψη οι γενικότερες συνθήκες διαβίωσης καθώς και τα ιδιαίτερα κοινωνικά ή ιατρικά προβλήματα που πιθανά απασχολούν ένα άτομο ή μία οικογένεια και για τα οποία επιλαμβάνεται το επιστημονικό προσωπικό της Δομής.
Στους ωφελούμενους διατίθενται προϊόντα κάθε μήνα , σε ποσότητα ανάλογη με τα μέλη της οικογένειάς τους, με τρόπο που εξασφαλίζεται η ισονομία και η αξιοπρέπειά τους.

Πληροφορίες: κ. Κουτσουλέλου Παναγιώτα Κοινωνική Λειτουργός.
επικοινωνίας: 2106533452-213 2027154
Κ.Παντοπωλείο - Δ/νση: Βουτσινά 51 / Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106533452.

Κοινωνικό Φαρμακείο

logo.png
Γενικές Πληροφορίες

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού αποτελεί μια καινούρια δομή, η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων - Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020.
Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Αντικείμενο της δομής είναι η διανομή σε ωφελούμενους σε τακτική βάση, δωρεάν φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η εξάλειψη των ανισοτήτων και η πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων σε φαρμακευτική περίθαλψη.

Εξαιρετικά σημαντική κρίνεται και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των επιχειρήσεων, με συλλογικές δράσεις και εκδηλώσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού καθώς και σε δράσεις περισυλλογής φαρμάκων.

Εκτός από τα οικονομικά κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Φαρμακείο, λαμβάνονται επιπλέον  υπόψη οι γενικότερες συνθήκες διαβίωσης καθώς και τα ιδιαίτερα κοινωνικά ή ιατρικά προβλήματα που πιθανά απασχολούν ένα άτομο ή μία οικογένεια και για τα οποία επιλαμβάνεται το επιστημονικό προσωπικό της Δομής.

Πληροφορίες: κ. Μαρτζακλή Πούλια-Κοινωνική Λειτουργός, Δαμοπούλου Γεωργία, Φαρμακοποιός.

Δ/νση: Βουτσινά 51 / Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 6533452.

domes.png

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech