Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2019 (136)

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την ανάδειξη του Οικονομικού Φορέα «ΒΡΥΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ», ως Οριστικού Αναδόχουτου έργου : « Συντήρηση και Επισκευή Αύλειων Χώρων Σχολικών Κτηρίων Δήμου Παπάγου – Χολαργού».
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 19057/23-7-2019 Πρακτικού Νο 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Μελετών που συντάσσονται από τη Δ/νση ΤεχνικώνΥπηρεσιών, του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Έγκριση των Όρων Διακήρυξης για τη Διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, βάσει των διατάξεωντου Ν.4412/2016 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥΤΣΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ», ως ακολούθως…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του με αριθ. Πρωτ. 18808/19-7-2019 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και ΑξιολόγησηςΠροσφορών Λοιπών Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών, του Συνοπτικού Διαγωνισμού για τηνΠρομήθεια με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ…
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠλειοψηφίαΕγκρίνει :α. Την Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2ου Τριμήνου 2019, , ως ακολούθως :
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωναα. Την Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής του διαγωνισμού του έργου «Λειτουργική και ΑισθητικήΑναβάθμιση οδού Βουτσινά».
H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Την εισήγηση της Προέδρου Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟμόφωναΤην Αποδοχή της Δωρεάς – Χορηγίας, ποσού Τριών Χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) από τον κ. ΒασίλειοΚαλογεράκη, ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία «MONTANA Constructions ServicesΙ.Κ.Ε.», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη…
Σελίδα 1 από 17

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός