Μητρώα και δημοτολόγιο

Μητρώα και δημοτολόγιο (5)

Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από το Δήμο). Ταυτότητα. Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης εκτός από εκείνους που έχουν γεννηθεί στο Εξωτερικό, οι οποίοι πρέπει να απευθυνθούν στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Για τους Έλληνες που έχουν γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, το Κάϊρο ή την Αλεξάνδρεια, ισχύει το Πιστοποιητικό…
Aίτηση Δήλωση του Ν.1599/86 όπου αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κώλυμα σύμφωνα με τα άρθρα 1350,1351,1352,1354,1356,1357,1360 του Α.Κ, ο βαθμός γάμου και ο τόπος κατοικίας (η δήλωση χορηγείται από το Δήμο). Εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο για την κατάθεση των δικαιολογητικών και την παραλαβή της άδειας.Τα 3 παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι…
Αίτηση (χορηγείται από το Δήμο). Διαβατήριο, Βίζα σε ισχύ. Άδεια παραμονής (για υπηκόους κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν απαιτείται). Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο και επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών και όπου απαιτείται σφραγίδα APOSTILLE (Σφραγίδα Χάγης) στο πρωτότυπο και στην μετάφραση. Για όσα κράτη δεν έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης,…
Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Δικαιολογητικά •Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» των ενδιαφερόμενων, με λατινικούς χαρακτήρες Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ…
Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για το άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου. Δικαιολογητικά • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας• Εξουσιοδότηση Σε περίπτωση που δεν παραβρεθεί ο ίδιος. • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ/ΟΤΕ• Αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων (δύο) 2 ετών Μόνο στην περίπτωση που ανοίγει οικογενειακή μερίδα εκτός του δήμου που ήταν γραμμένος. • Αίτηση για…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός