Ληξιαρχείο

Ληξιαρχείο (3)

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου. Γενικά Δικαιολογητικά: Βεβαίωση Εκκλησίας Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Δήλωση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας (αφορά τη διαδικασία τέλεσης πολιτικού γάμου). Ειδικά Δικαιολογητικά:Άδεια Παραμονής (για αλλοδαπούς πολίτες).
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου. Γενικά Δικαιολογητικά: Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Πρωτότυπη Ιατρική βεβαίωση Εναλλακτικά βεβαίωση νοσοκομείου με όλα τα στοιχεία του νεκρού (σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης βεβαίωσης γιατρού ή νοσοκομείου, αρκεί γραπτή πιστοποίηση της οικείας αστυνομικής αρχής). Σημειώσεις και επεξηγήσεις: Υπόχρεοι για τη δήλωση του θανάτου είναι…
Χρόνος διεκπεραίωσης: Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου. Μετά το διάστημα των 40 ημερών και μέχρι 3 μήνες καταβάλλεται πρόστιμο 4,50€.Για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών, απαιτείται παράβολο χαρτοσήμου 13,5€ από την εφορία. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη δήλωση γάμου στο ληξιαρχείο…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός