Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (143)

Ένας γενναίος άνθρωπος, σύμβολο της αντίστασης και αγνός πατριώτης έφυγε σήμερα από τη ζωή. Ο Μανώλης Γλέζος που τον Μάϊο του 1941 βρήκε το θάρρος μαζί με τον Λάκη Σάντα να κατεβάσουν τη σημαία της ναζιστικής Γερμανίας από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, έμελλε να σηματοδοτήσει μία από τις πρώτες…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου του Δήμου Έχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων. 2. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των…
Το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας αλλάζει από τις 2 Μαρτίου 2020. Το νέο ωράριο διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα έως Πέμπτη από 8:00-14:00
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για τον ορισμό επιτροπών του έργου «Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού» Συγκεκριμένα, η κλήρωση αφορά στον ορισμό της επιτροπής: Α) Παραλαβής Αφανών Εργασιών Στην κλήρωση για την ανάδειξη των τριών (3) μελών (ένας -1- πρόεδρος και δύο -2-…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Μη.Μ.Ε.Δ. Έχοντας υπόψη:1.Την παρ. 8α του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 79 Ν. 4530/2018.2.Την παρ. 10 εδ. β΄ του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 107 Ν. 4530/2018. 3.Την Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών,…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση κλήρωσης διενέργειας διαγωνισμού για το εργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ – ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 «Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του άρθρου 95 2α) του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ)», επιλογής αναδόχου για το έργο…
Χολαργός, 17 Δεκεμβρίου 2019 Κύριε Πετράκη, Αγαπητέ Χρήστο, Διάβασα προσεκτικά την επιστολή σου και παρακολούθησα την εξέλιξη του ζητήματος. Αναμφισβήτητα το πρόβλημα που προκλήθηκε δεν αρμόζει στον τρόπο λειτουργίας του Δήμου μας και τις αρχές της διοίκησής μας. Γνωρίζεις όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε ότι αναμένω από όλους αποτελεσματικότητα,…
Σελίδα 1 από 18

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός