Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (139)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Μη.Μ.Ε.Δ. Έχοντας υπόψη:1.Την παρ. 8α του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 79 Ν. 4530/2018.2.Την παρ. 10 εδ. β΄ του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 107 Ν. 4530/2018. 3.Την Απόφαση Υπ. Υποδομών και Μεταφορών,…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση κλήρωσης διενέργειας διαγωνισμού για το εργο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ – ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 «Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του άρθρου 95 2α) του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ)», επιλογής αναδόχου για το έργο…
Χολαργός, 17 Δεκεμβρίου 2019 Κύριε Πετράκη, Αγαπητέ Χρήστο, Διάβασα προσεκτικά την επιστολή σου και παρακολούθησα την εξέλιξη του ζητήματος. Αναμφισβήτητα το πρόβλημα που προκλήθηκε δεν αρμόζει στον τρόπο λειτουργίας του Δήμου μας και τις αρχές της διοίκησής μας. Γνωρίζεις όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε ότι αναμένω από όλους αποτελεσματικότητα,…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Έχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο…
Ανακοίνωση κλήρωσης διενέργειας διαγωνισμού «Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕκαι2014/25/ΕΕ)», επιλογής αναδόχου για το έργο με τίτλο: «Εσωτερική διαρρύθμιση οικήματος οδού Αναστάσεως 92, για την στέγαση Νηπιαγωγείου» σύμφωνα με το άρθρο 26…
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Θέμα: Κλήρωση μελών επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων.3. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,…
Απόφαση του ΟΑΣΑ που αφορά την Ενοποίηση των λεωφορειακών γραµμών 409 (ΠΑΠΑΓΟΥ-ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ-ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ) & 413 (ΠΑΠΑΓ0Υ-ΣΤ. KATEXAKH- ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑΣ) σε μία λεωφορειακή γραμμή Η διαδρομή της λεωφορειακής γραμμής 409 καθορίζεται ως εξής: Διαδρομή από αφετηρία Από Πλατεία Κονίτσης, Φραγκογιάννη, δεξιά Αλευρά Δ., δεξιά Βέρση Κ., αριστερά Κεφαλή…
Σελίδα 1 από 18

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός