Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Σχέδιο Οργανωμένης Απομάκρυνσης Κύριο

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

H εκτίμηση της κατάστασης και η σχετική εισήγηση γίνεται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου και προτείνει εγκαίρως και επακριβώς στον Δήμαρχο, τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση της απομάκρυνσης των κατοίκων.

Η δράση της απομάκρυνσης των κατοίκων πραγματοποιείται μόνο όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες-απώλειες.

Σε περίπτωση που επηρεάζονται και άλλοι Δήμοι, την ευθύνη της απόφασης την έχει ο Περιφερειάρχης, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

 1. ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

  H εκτίμηση της κατάστασης και η σχετική εισήγηση γίνεται από τον εκάστοτε Επικεφαλής Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, ο οποίος ενεργεί σε τοπικό επίπεδο ως συντονιστής του πυροσβεστικού έργου και προτείνει εγκαίρως και επακριβώς στον Δήμαρχο, τα όρια της περιοχής που θα χρειαστεί να υλοποιηθεί η δράση της απομάκρυνσης των κατοίκων.

  Η δράση της απομάκρυνσης των κατοίκων πραγματοποιείται μόνο όταν εξασφαλίζεται εγκαίρως η καλή οργάνωση για την ασφαλή υλοποίησή της, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερες συνέπειες-απώλειες.

  Σε περίπτωση που επηρεάζονται και άλλοι Δήμοι, την ευθύνη της απόφασης την έχει ο Περιφερειάρχης, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει σχετικώς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.

   

  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

1. Άμεσος καθορισμός από τον Δήμαρχο, σημείου συγκέντρωσης φορέων που κύρια εμπλέκονται (ΕΛΑΣ, ΠΣ, ΕΚΑΒ, κλπ).
2. Σύγκληση από το Δήμαρχο, εφόσον η εξέλιξη του φαινόμενου το επιτρέπει, του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ).
3. Λήψη απόφασης για την απομάκρυνση από τον Δήμαρχο, ο οποίος θα πρέπει να λάβει υπόψη του και να εξασφαλίσει τα εξής:
  • Τον αριθμό των ατόμων που πρέπει να απομακρυνθούν.
  • Τον προσδιορισμό των μέσων μεταφοράς.
  • Τους αρχικούς χώρους συγκέντρωσης των πολιτών και εν συνεχεία την οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειαστεί.
  • Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ειδοποίηση των πολιτών, καθώς και τον τρόπο εντοπισμού και ειδοποίησής τους.
  • Τη δυνατότητα ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας σε συνεργασία με το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.
  • Τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων.
  • Την υποδοχή και τη φροντίδα των πολιτών που απομακρύνονται.
  • Το χρονικό διάστημα που θα απαιτείται να μείνουν μακριά από τις κατοικίες τους.
  • Τη φροντίδα για την επιστροφή των πολιτών που απομακρύνθηκαν. 
4.Ενημέρωση κοινού, όταν έχει ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνσή του. Η δημόσια ανακοίνωση της απόφασης προς ενημέρωση του κοινού πρέπει να συντάσσεται με ευθύνη του Δημάρχου που έλαβε την απόφαση. Η ανακοίνωση πρέπει να περιέχει τις εξής βασικές πληροφορίες: 
  • Ποιος έλαβε την απόφαση και ποιος έχει την ευθύνη εκτέλεσής της. 
  • Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο τα όρια της περιοχής μέσα από την οποία θα πρέπει να απομακρυνθούν, καθώς και τον κίνδυνο που διατρέχουν οι πολίτες εάν παραμείνουν σε αυτή. 
  • Να προσδιορίζει με σαφή τρόπο εάν συντρέχει λόγος γενικής απομάκρυνσης όλων των πολιτών, ή συγκεκριμένων ομάδων τις οποίες θα προσδιορίζει κατά προτεραιότητα (άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, άτομα παιδικής ηλικίας, ηλικιωμένοι, κλπ). 
  • Να προσδιορίζει πού και πότε θα συγκεντρωθούν (σημεία συγκέντρωσης) οι πολίτες, εφόσον χρειάζονται μεταφορά, καθώς και τα προσωπικά αντικείμενα που μπορούν να έχουν μαζί τους.
  • Να προσδιορίζει την προβλεπόμενη διάρκεια της απομάκρυνσης, καθώς και τον τόπο προορισμού.
  • Να κατονομάζει τα ασφαλή οδικά δρομολόγια καθώς και τυχόν μονοδρομήσεις που μπορούν να ακολουθήσουν σε περίπτωση απομάκρυνσης με δικά τους μέσα.
  • Να αναφέρει τη διαθέσιμη προνοιακή υποστήριξη στον τόπο προορισμού.
  • Να αναφέρει οδηγίες για προστασία της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται. Σημειώνεται ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που θα δεχτούν να αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, να επιτευχθεί η δημιουργία μίας και μοναδικής συνολικής εικόνας αντιμετώπισης της κατάστασης προς το κοινό. 

  Ωστόσο πέραν των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τοπικής ή πανελλαδικής εμβέλειας που θα αναμεταδώσουν την ανακοίνωση, η κύρια δράση της ενημέρωσης του κοινού για τη λήψη απόφασης και την έναρξη της διαδικασίας απομάκρυνσής του, θα πρέπει να βασίζεται κατά κύριο λόγο σε μεθόδους και πρακτικές που εξασφαλίζουν σε τοπικό επίπεδο περισσότερο τον εντοπισμό και εν συνεχεία την ενημέρωση των πολιτών για τον κίνδυνο που διατρέχουν στην περίπτωση που παραμείνουν στην περιοχή (πόρτα - πόρτα, ενημέρωση με διερχόμενο όχημα που παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, συνδυασμός και των δυο μεθόδων).

  Στην περίπτωση αυτή, τον κύριο λόγο για την υλοποίηση της δράσης έχουν οι κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, το έργο των οποίων μπορεί να υποστηριχτεί και από δημοτικούς υπάλληλους.

  Ένα άλλο πλεονέκτημα που παρέχει η ενημέρωση με τις μεθόδους αυτές, είναι και η δυνατότητα άμεσης καταγραφής των πολιτών που επιθυμούν να απομακρυνθούν αλλά δεν διαθέτουν δικά τους μέσα, ή χρειάζονται ειδική μετακίνηση (ασθενείς, άτομα με κινητικά προβλήματα, κλπ). Οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε ορθό λογικότερη εκτίμηση των μέσων που απαιτούνται για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών.

  5. Εκτέλεση/δρομολόγηση επιμέρους ενεργειών βάσει του σχεδίου δράσης που έχει επιλεγεί να ακολουθήσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, πριν τη δημοσιοποίηση της απόφασης, υπό το γενικό συντονισμό του οργάνου που αποφάσισε τη δράση ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεσή της. Επισημαίνεται ότι δράσεις που αφορούν την τήρηση της τάξης, τη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την απομάκρυνση, καθώς και την πρόληψη και καταστολή  τυχόν εγκλημάτων κατά της περιουσίας των πολιτών που απομακρύνονται από την περιοχή, αποτελούν αρμοδιότητα των κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών.
 1. 6. Τερματισμός επιμέρους δράσεων και αποκλιμάκωση εμπλεκομένων φορέων, μετά από σχετική απόφαση του Δημάρχου.
 2. 7. Καταγραφή και αποτίμηση έργου, από το γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 3.  

  Είναι προφανές ότι η επιλογή του σχεδίου δράσης που θα ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς, αποτελεί διαδικασία που υπαγορεύεται κυρίως από την αναμενόμενη εξέλιξη της πυρκαγιάς, τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, καθώς και τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για την υλοποίηση της δράσης. Οι πολίτες και τα όργανα των φορέων που εμπλέκονται, πρέπει σαφώς να καταλάβουν ποιος αποφασίζει ή έχει εξουσιοδοτηθεί για την εκτέλεση της ανωτέρω δράσης, Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης (ή αρμόδιος εξουσιοδοτημένος Αντιπεριφερειάρχης) και κατ’ επέκταση έχει το γενικό συντονισμό των επιμέρους ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίησή της.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥΣ

 

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

 

ΧΩΡΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ – ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ

ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΟΥΣ


-Οδός Ναυαρίνου από Ανατολής έως Καραολή Δημητρίου

Συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντστάσεως και στην Αγία Τριάδα

 

Κυκλοφορία οχημάτων

Πορεία όλων των κάθετων δρόμων έως την Κωνστατινουπόλεως,  προς Κωνσταντινουπόλεως.

Στρ. Δαγκλή, Κουντουριώτου, Κρέσνης, Γιαννιτσών, Σκρα, Αστυπάλαιας, Δοϊράνης και Καραολή Δημητρίου.

-Οδός Ανατολής από Ναυαρίνου έως Αναστάσεως

Συγκέντρωση στην πλατεία Ελευθερίας

Κυκλοφορία οχημάτων

Πορεία όλων των κάθετων δρόμων από Ανατολής έως  Αναστάσεως, προς Ναυαρίνου και Πίνδου.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑΦΥΓΗΣ

 

Η δράση οργανωμένης απομάκρυνσης ως μέτρο, δρομολογείται για την προληπτική προστασία των πολιτών, έχει χαρακτήρα μη υποχρεωτικό και βασίζεται στην ενημέρωση των κατοίκων για τον κίνδυνο και τις συνέπειες που έχει η παραμονή τους στο χώρο, για τον οποίο έχει ληφθεί η απόφαση της απομάκρυνσης.

Σε περίπτωση που ληφθεί η απόφαση οργανωμένης απομάκρυνσης οι πολίτες θα οδηγηθούν στους παρακάτω χώρους φιλοξενίας, με ευθύνη του Δήμου:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΑΓΟΥ

   1. Κλειστό Γυμναστήριο Παπάγου, οδός Νευροκοπίου
   2. Κλειστό Γυμναστήριο Γυμνασίου – Λυκείου Παπάγου, οδός Κύπρου και Ιωνίας
   3. Ιερός Ναός Αγίας Σκέπης Παπάγου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

   1. Δημαρχείο Παπάγου – Χολαργού, Λ. Περικλέους 55
   2. Προαύλιος χώρος 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, Λ. Περικλέους και Σύρου
   3. Κτίριο ΚΑΠΗ, Αγαμέμνονος 4


Μέσα μεταφοράς των πολιτών:
Θα εκτιμηθεί ο αριθμός των πολιτών που χρειάζονται μεταφορά και θα εξασφαλισθούν τα απαιτούμενα μέσα (λεωφορεία του Δήμου, μίσθωση ιδιωτικών λεωφορείων).

Σε περίπτωση που χρειάζεται να μετακινηθούν άτομα με προβλήματα υγείας ή άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, θα εξασφαλισθεί η μεταφορά τους με το ΕΚΑΒ.

Στους χώρους φιλοξενίας των πολιτών θα γίνεται υποδοχή από την Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου μας και θα παρέχεται ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Σε περίπτωση που χρειαστεί, οι υπηρεσίες του Δήμου μας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια, θα φροντίσουν για την κάλυψη των άμεσων αναγκών διαβίωσης.

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech