Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου	2015

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 2015 (346)

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών) και τον 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Συντήρηση και επισκευή παιδικών σταθμών έτους 2014», συνολικής δαπάνης 162.156,61 € (με Φ.Π.Α. 23%) και κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με ανάλωση ποσού 7.689,94 €, από το ποσόν των απροβλέπτων δαπανών…
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει, την αίτηση της εταιρείας ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε., με αριθμ. πρωτ. 27022/09-11-2015 και παρατείνει την προθεσμία κατασκευής κατά εκατόν σαράντα τεσσάρων (144) ημερολογιακών ημερών, ήτοι μέχρι 06/05/2016), για λόγους που δεν εμπίπτουν σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο Πρόεδρος Δημήτριος Οικονόμου
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την υπ’ αριθμ. 27969/10-11-2015 αίτηση του ΠΕΤΡΟΥ ΣΤΑΘΑ Ε.Δ.Ε., ο οποίος ζήτησε 2η παράταση προθεσμίας εργασιών κατά σαράντα ημέρες (40), ήτοι μέχρι 30/12/2015. Ο Πρόεδρος Δημήτριος Οικονόμου
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, την υπ΄ αριθμ. 27086/10-11-2015 αίτηση της εταιρείας FTF ΑΕ, η οποία ζήτησε 2η παράταση προθεσμίας εργασιών κατά σαράντα ημέρες (40), μέχρι 30/12/2015. Ο Πρόεδρος Δημήτριος Οικονόμου
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση, τον 1ο ΑΠΕ (τακτοποιητικό) του έργου: «Τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2015», που παρουσιάζει μείωση έναντι της συμβατικής δαπάνης κατά 0,29€ με Φ.Π.Α. 23%. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 6.375,75€ χωρίς Φ.Π.Α. 23%, ενώ με Φ.Π.Α. 23% (1.467,11€) ανέρχεται στο ποσό…
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση: Τη διάθεση του ποσού έως των χιλίων ευρώ (€ 1.000,00) για την κάλυψη της εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, στις 6 Δεκεμβρίου 2015. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6473.0001. Ο Πρόεδρος Δημήτριος Οικονόμου
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει την αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Γεωργίου Τσουροπλή, Αντιπροέδρου του Δ.Ο.Π.Α.Π. από τον κ. Βασίλειο Σιαμάνη. Ο Πρόεδρος Δημήτριος Οικονόμου

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός