Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2017 (303)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει την ανατροπή των ανεκτέλεστων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που έγιναν στις 30/12/2016 ως ο κατωτέρω συνημμένος πίνακας :
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Τη σύνταξη του Σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, Οικ. Έτους 2017
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Την από 16-1-2017 Γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου 3. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Την Παράσταση του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ενώπιον του…
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Αποδοχή των ακόλουθων Δωρεών : Σαράντα (40) διατακτικών δωροεπιταγών αξίας 25,00 € έκαστης (σύνολο 1.000,00 €) από το super Market ‘ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ’, προσφορά του Ομίλου Αντισφαίρισης Χολαργού. Δέκα (10) διατακτικών δωροεπιταγών αξίας 20,00 € έκαστης (σύνολο 200,00 €) από το Super market ‘ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ’, προσφορά της οικογένειας Περδικάρη προκειμένου…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α) Τη δέσμευση των δαπανών έως 50.000,00€ σε βάρος των ΚΑ εξόδων του Προϋπολογισμού του τρέχοντος οικονομικού έτους, όπως αυτές αναγράφονται στον ακόλουθο πίνακα (1).…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 349.803,99€ σε βάρος των ΚΑ του προϋπολογισμού 2017, ως ο κατωτέρω πίνακας :
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση της προέδρου 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την έγκριση : α. Της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ- ΧΟΛΑΡΓΟΥ». β.…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός