Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2015

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2015 (248)

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 29334/4-12-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών και κατακυρώνει τον Πρόχειρο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, για την «προμήθεια σάκων απορριμμάτων», στην εταιρεία Σταύρος Βαλαής και ΣΙΑ ΕΕ, Βιοτεχνία Πλαστικών, με…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει:α. Τους Όρους και Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 42/2015 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας,β. Τους Όρους Διακήρυξης, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την απ’ ευθείας ανάθεση της Μελέτης “ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ », στον ΙΩΑΝΝΗ ΔΟΥΣΚΑ, Διπλ. Αγρον. & Τοπογράφο Μηχανικό ( Θερμοπυλών 20Α Βριλήσσια, Α.Φ.Μ. 112128051, ΔΟΥ Χαλανδρίου) αντί συνολικής αμοιβής 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΝΑ…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Την απ’ ευθείας ανάθεση της Μελέτης “ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟ Ο.Τ. 118Α (ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ” προϋπ. 7.757,06 € με ΦΠΑ 23%», στον ΙΩΑΝΝΗ ΣΚΟΝΔΡΑ, Διπλ. Αγρον. & Τοπογράφο Μηχανικό ( Μαίζωνος 231…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 901/2015 Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής, ύψους 500,00 € που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Γεωργίου Βασιλάκη και απαλλάσσει τον υπόλογο από κάθε ευθύνη για το ένταλμα αυτό. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ…
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 977/2015 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ύψους 4.800,00€, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Φωτεινής Μπότη και απαλλάσσει την υπόλογο από κάθε ευθύνη για το ένταλμα αυτό. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει Εγκρίνει τις δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή συνολικού ποσού 55,40€ από την υπόλογο διαχειρίστρια και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος των αντιστοίχων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου, όπως αυτές αναφέρονται στον πίνακα της συνημμένης…

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός