Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2022 για την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Παπάγου Χολαργού Κύριο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2022.
για την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Παπάγου Χολαργού

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3870/2010 (Α΄138), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 (Α΄ 143), Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων όπως ισχύουν,
3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν,
4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (Α΄ 87), όπως ισχύουν,
5. Την υπ’ αριθ. 41797/23-6-2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση της υπ` αρ. 55472/23-7-2021 απόφασης «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΦΕΚ 3352 /Β΄/2021)», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3327/Β`/28-06-2022.
6. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./82/10488/11-7-2022 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως ισχύει,
7. Το υπ΄αριθ. 45941/11-07-2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων»,
8. Την υπ΄αριθμ. 15173/29-07-2022 Βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
9. Την υπ΄αριθμ. 238/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παπάγου Χολαργού,
10. Τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου – Χολαργού σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών του στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα τεσσάρων (34) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

οι αιτήσεις για τη ΣΟΧ 4/2022 θα κατατίθενται

από 02/08/2022 ημέρα Τρίτη έως και 16/08/2022 ημέρα Τρίτη.

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech