Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας για την κατασκευή του έργου: ΄΄ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016΄΄

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

διακηρύσσει

τη με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:


ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016

Προϋπολογισμού εργασιών 20.072,88 Ευρώ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

Προϋπολογισμού Δαπάνης 25.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων (ΚΔΕ) και
β) τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ σελ.
Άρθρο 1 Κύριος του έργου – Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία 4

Άρθρο 2 Παραλαβή τευχών 5

Άρθρο 3 Προϋποθέσεις έγκυρης και παραδεκτής συμμετοχής στον διαγωνισμό – Τρόπος υποβολής Φακέλου Προσφοράς 5

Άρθρο 4 Διαδικασία κατάθεσης και εξέτασης των Προσφορών 6

Άρθρο 5 Σύμβαση – Συμβατικά τεύχη 10

Άρθρο 6 Γλώσσα διαδικασίας 10

Άρθρο 7 Εφαρμοστέα νομοθεσία 11

Άρθρο 8 Χρηματοδότηση του Έργου, Φόροι, Δασμοί κ.λ.π. – Πληρωμή Αναδόχου 11

Άρθρο 9 Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 12

Άρθρο 10 Τεκμήριο από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Άρθρο 11 Τίτλος, προϋπολογισμός, τόπος, περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου 12

Άρθρο 12 Προθεσμία εκτέλεσης του έργου 14

Άρθρο 13 Διαδικασία Επιλογής Αναδόχου – Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών 14

Άρθρο 14 Κριτήριο Ανάθεσης - Ανάδειξη Αναδόχου 14

Άρθρο 15 Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 14

Άρθρο 16 Χορήγηση προκαταβολής – Ρήτρα Πρόσθετης Καταβολής (Πριμ) 15

Άρθρο 17 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης του έργου 15

Άρθρο17Α Α 16
Άρθρο 18 Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών 16

Άρθρο 19 Χρόνος ισχύος προσφορών 16

Άρθρο 20 Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης 16

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 21 Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό 17

Άρθρο 22 Επαγγελματικά προσόντα 17

Άρθρο 23 Δικαιολογητικά 19

Άρθρο 24 Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς 22

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 25 Διάφορα 24

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄


Άρθρο 1: Κύριος του Έργου - Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία

1.1 Εργοδότης – Κύριος του Έργου είναι: ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού

1.2 Φορέας κατασκευής του έργου είναι: ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού

1.3 Προϊστάμενη Αρχή είναι η Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, που έχει έδρα το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ Παπάγου-Χολαργού :

Οδός : Περικλέους 55, Χολαργός
Ταχ.Κωδ. :155 61
Τηλ. : 213 2002800
Telefax : 210 6513840
E-mail : ……………………….

προς την οποία οι διαγωνιζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα καταθέσουν τα ένδικα μέσα (τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις κατά το στάδιο δημοπράτησης του έργου) που ενδεχομένως θα ασκήσουν.

1.4 Διευθύνουσα / Επιβλέπουσα Υπηρεσία για την κατασκευή του έργου, είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την Τρίτη 14/06/2016, ώρα 10.00 π.μ., στο κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, Αναστάσεως 90.

1.5 -«Ενδιαφερόμενος / Υποψήφιος» είναι η Εργοληπτική Επιχείρηση (Εργ. Επ.) που έχει το εκ του νόμου δικαίωμα και προτίθεται να λάβει μέρος στην παρούσα δημοπρασία.
- «Προσφέρων / διαγωνιζόμενος» είναι κάθε Εργ. Επ. ή Κ/ξία που έχει υποβάλει προσφορά στην παρούσα δημοπρασία.
- «Ανάδοχος / εργολάβος» είναι η Εργ. Επ. ή Κοινοπραξία που συνάπτει σύμβαση εκτέλεσης με τον κύριο του έργου.
- «Τιμολόγιο Έργου» ή «Τιμολόγιο Προσφοράς» ή «Τιμολόγιο» ή «Συμβατικό Τιμολόγιο» είναι το Τιμολόγιο Μελέτης της υπηρεσίας με τις τιμές μονάδος μειωμένες κατά το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει ο ανάδοχος κατά το διαγωνισμό.
- Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) είναι οι διατάξεις του κυρωτικού νόμου 3669/2008 (ΦΕΚ Α΄ 116)

1.6 Αν η Δ.Υ. ή Π.Α. μεταστεγαστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, θα γνωστοποιήσουν άμεσα τη νέα τους διεύθυνση στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα και από το ενδεχόμενο αυτό γεγονός δεν προκύπτει οποιαδήποτε ακυρότητα ή άλλη δυσμενής συνέπεια στη διαδικασία της ανάθεσης ή εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης.
Εφόσον οι ως άνω υπηρεσίες ή/και αποφαινόμενα όργανα του Φορέα Κατασκευής καταργηθούν, συγχωνευτούν ή με οποιονδήποτε τρόπο μεταβληθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης ή εκτέλεσης του έργου, υποχρεούνται να δηλώσουν άμεσα και εγγράφως στους υποψηφίους ή στον ανάδοχο αντίστοιχα τα στοιχεία των υπηρεσιών ή αποφαινομένων οργάνων, τα οποία κατά τον νόμο αποτελούν τον καθολικό τους διάδοχο που υπεισέρχεται πλήρως στα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους, και από το γεγονός αυτό δεν προκύπτουν οποιεσδήποτε ακυρότητες στη διαδικασία της ανάθεσης ή της εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης. Παράλειψη ενημέρωσης των ενδιαφερομένων επιφέρει ακύρωση της διαδικασίας και επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού, μόνο εφόσον έχει αποδεδειγμένα ως αποτέλεσμα την παρακώλυση ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στον διαγωνισμό.

Άρθρο 2: Παραλαβή τευχών

2.1 Το έντυπο οικονομικής προσφοράς , που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοιχεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οδός Αναστάσεως 90, Παπάγου, Πληροφορίες: Κωνστάντιος Κων/νος, τηλ.: 2132027192.
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και την Πέμπτη 9/06/2016 . Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού www.dpapxol.gov.gr

 

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech