Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης καθαριστή/καθαρίστριας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο προστίθενται στο Άρθρο 75 παρ. Ι του Ν. 3463/2006 υπό τον τομέα στ’ οι αρμοδιότητες του άρθρου17,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 103 του 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης),

3. Τις διατάξεις των άρθρων 240 και 243 του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

4. Τις διατάξεις του ΦΕΚ Β’ 318/25-02-2011 που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 113 του Ν. 1892/90,

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 1894/90,

7. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/11-05-2015 τ Α )

 

Προκηρύσσει

Διαγωνισμό για την πλήρωση μιας θέσης καθαριστών /καθαριστριών για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας του 1ου Γενικού Λυκείου Χολαργού, για το διδακτικό έτος 2016-2017, με σύμβαση έργου διάρκειας από 16-9-2016 έως και 30-6-2017.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στα γραφεία του 1ου Γενικού Λυκείου Χολαργού επί της οδού Καραϊσκάκη 1 Χολαργός, από τη Δευτέρα 5-9 καθημερινά έως και την Παρασκευή 16-9, 10:00-12:00.

Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και με βάση την προϋπηρεσία σε σχολείο κι απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής ορίζονται τα εξής:

1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου

3. Α.Μ.Κ.Α. (Φωτοαντίγραφο)

4. Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (Φωτοαντίγραφο)

5. Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας φορολογικού έτους 2015

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης

7. Βεβαίωση ανεργίας ή φωτοτυπία δελτίου ανεργίας σε ισχύ

8. Βεβαίωση προϋπηρεσίας και καλής εκτέλεσης καθηκόντων από τον Διευθυντή του σχολείου (εφόσον δηλώνεται προϋπηρεσία)

9. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν έχει υπογράψει σύμβαση για καθαριότητα σε άλλο σχολείο

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ:

1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΜΗΝΕΣ         1   2      3      4     5      6      7     8    9     10    11  12 και άνω

ΜΟΝΑΔΕΣ 50 100 150 200 275 350 425 500 575 650  725 800

 

2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΠΑΙΔΙΑ           3     4      5     6    7

ΜΟΝΑΔΕΣ 150 200 250 300 350

 

3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα ανήλικο τέκνο)

ΑΡ.ΤΕΚΝΑ    1   2   3

ΜΟΝΑΔΕΣ 30 60 90

 

4. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

ΤΕΚΝΩΝ      1     2     3      4      5     ….

ΜΟΝΑΔΕΣ 50 100 150 200 250    ….

 

5. ΓΟΝΕΑΣ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ή ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΜΕ ΣΥΖΥΓΟ –ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ  1    2      3      4     5                    

ΜΟΝΑΔΕΣ               100  200 300 400 500

 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΝΟΛΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (Πραγματικό ή Τεκμαρτό) φορολογικού έτους 2015

0,00 - 500,00 €                         500 μόρια

500,01 - 1.000,00 €                 440 μόρια

1.000,01 - 5.000,00 €              300 μόρια

5,000,01 - 10.000,00 €            100 μόρια

10.000,01 - 15.000,00 €           50 μόρια

15.000,01 - €                               0 μόρια

 

 

7. ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΗΝΕΣ        1    2     3 ……….            50 ………. 60

ΜΟΝΑΔΕΣ 40 80 120 …………… 2.000 ………. 2.40

 

Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παναγιώτης Δεμέστιχας

 

 

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech