Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Διενέργεια δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Παπάγου-Χολαργού, για χρήση στέγασης του ΚΕΠ Χολαργού.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:
α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81) άρθ. 5 παρ. 4.
β) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06) άρθ. 194.
γ) το Ν.3852/2010.
δ) την υπ’ αριθ. 183/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 75Υ0ΩΞ1-Ε6Ι) για την έγκριση διενέργειας μίσθωσης ακινήτου.
ε) την υπ’ αριθ. 244/12-10-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου, για τη μίσθωση του ΚΕΠ Χολαργού.
στ) την αριθμ. 168/27-9-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ Ω06ΤΩΞ1-ΝΨ5) με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας για τη μίσθωση του ΚΕΠ Χολαργού.


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ


δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου από το Δήμο Παπάγου-Χολαργού, για χρήση στέγασης του ΚΕΠ Χολαργού και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης, δηλαδή μέχρι και την 14η Νοεμβρίου 2016.

ΑΡΘΡΟ 1ο
Περιγραφή του μισθίου
Για τη στέγαση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Χολαργού είναι αναγκαία η ύπαρξη κατάλληλου κτιρίου, αποπερατωμένου και έτοιμο για χρήση μέσα στην οριζόμενη προθεσμία στην απόφαση έγκρισης πρακτικών και στη σύμβαση μίσθωσης.
Το προς μίσθωση ακίνητο για τη στέγαση του ΚΕΠ, πρέπει :
•να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού
•να είναι προσπελάσιμο
•να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας
•να εξυπηρετείται από τα δίκτυα παροχής πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφώνου
•η συνολική επιφάνεια πρέπει να είναι 120-140 τ.μ. περίπου. Εάν αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα (πχ πατάρι) πρέπει να υπάρχει εσωτερική κλίμακα, φυσικός εξαερισμός και φωτισμός και η βασική εξυπηρέτηση του κοινού να γίνεται στο χώρο του ισογείου με την απαιτούμενη επιφάνεια τουλάχιστον των 2/3 του συνόλου.
Ο χώρος του ισογείου πρέπει να διαθέτει υποδοχή για wc ΑΜΕΑ.
•θα πρέπει να διαθέτει σύστημα κεντρικής θέρμανσης με αυτονομία καθώς και κλιματισμό.
•να έχει κατάλληλο φυσικό φωτισμό και αερισμό, απαγορευμένου του φωτισμού και του αερισμού διαμέσου φωταγωγών
•να είναι ασφαλής η ηλεκτρική εγκατάσταση (θέση και είδος ρευματοδοτών, πίνακας ασφαλείας κλπ)
 να διαθέτει ράμπα για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ

ΑΡΘΡΟ 2ο
Διαδικασία διενέργειας της δημοπρασίας
Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει μετά τη διενέργεια φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
Οι μισθώσεις ακινήτων σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ΠΔ 270/81 διενεργούνται με μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία σε δύο φάσεις.
Ο Δήμαρχος δημοσιεύει λεπτομερή προκήρυξη κατά το άρθρο 4 του ΠΔ 270/81, στην οποία καθορίζονται το είδος, η θέση, τα όρια, η έκταση και κάθε στοιχείο που περιγράφει λεπτομερώς το προς μίσθωση ακίνητο.
Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις, όπου στην πρώτη, οι ενδιαφερόμενοι, εντός είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση προκήρυξης, υποβάλλουν τις προσφορές τους, τις οποίες αξιολογεί η αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων και κρίνει αυτές ως προς την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων με αιτιολογημένη έκθεση και στη δεύτερη διεξάγεται η δημοπρασία, στην οποία λαμβάνουν μέρος μόνο εκείνα τα ακίνητα, τα οποία κρίθηκαν κατάλληλα. Αναλυτικώτερα:
1)Με την διακήρυξη του Δημάρχου θα καλούνται, όσοι επιθυμούν και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη δημοπρασία μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον (α΄φάση), δηλαδή μέχρι και 14 Νοεμβρίου 2016.
2)Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν ή θα αποστείλουν τις προσφορές τους στην Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, που έχει οριστεί με την αριθμ. 26/2015 Aπόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
3)Η Επιτροπή μετά από επιτόπια έρευνα, θα κρίνει την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης, συντάσσοντας αιτιολογημένη έκθεση για το κάθε προσφερόμενο ακίνητο.
4)Η Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη έκθεσή της να αποκλείσει κάποιο ακίνητο που προσφέρεται, εφόσον δεν καλύπτει τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.
5)Η έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής με φροντίδα του Δήμου θα κοινοποιηθεί σ’ όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
6)Στη συνέχεια ο Δήμαρχος με έγγραφό του θα ορίσει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας (β΄φάση), καλώντας με απόδειξη αυτούς, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης.
7)Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο, σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.
8)Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
9)Η κατακύρωση των πρακτικών της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Δημοσίευση Διακήρυξης
1.Η περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Χολαργού και στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου.
2.Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί επίσης και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση (URL) : www.dpapxol.gov.gr.
3.Τέλος η περίληψη της διακήρυξης , όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

ΑΡΘΡΟ 4ο
Χρόνος και τόπος της δημοπρασίας
1)Όσοι έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο ή είναι νομείς ακινήτου, που πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, μπορούν εντός είκοσι (20) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της διακήρυξης να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους. (επισυνάπτεται έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος)
2)Στην προσφορά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι θα περιγράφεται λεπτομερώς το προσφερόμενο ακίνητο.
3)Οι προσφορές θα υποβάλλονται ή θα αποστέλλονται στην Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από νόμιμο εκπρόσωπό του. Η εκπροσώπηση αποδεικνύεται με πληρεξούσιο έγγραφο, θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από διοικητική, αστυνομική ή δικαστική αρχή. Εφόσον υπάρχουν συνδικαιούχοι ακινήτου, η προσφορά υποβάλλεται από εκπρόσωπο αυτών, ο οποίος προσκομίζει ειδικό για το σκοπό αυτό, ως άνω, πληρεξούσιο έγγραφο.
4)Η Επιτροπή μετά από επιτόπιο έρευνα θα κρίνει για την καταλληλότητα των προσφερομένων ακινήτων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Όσων τα προσφερόμενα ακίνητα κριθεί ότι ικανοποιούν τις απαιτήσεις της διακήρυξης και συνεπώς είναι κατάλληλα για τη χρήση που τα προορίζει ο Δήμος, θα κληθούν να λάβουν μέρος στη μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία,η οποία θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα Χολαργού, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας.
5)Η ημέρα και ώρα διεξαγωγής της φανερής και προφορικής μειοδοτικής δημοπρασίας θα ορισθεί με έγγραφο του Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού και θα γνωστοποιηθεί εγγράφως στους ενδιαφερομένους, των οποίων τα προσφερόμενα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Διάρκεια της σύμβασης
1)Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.
2)Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή καθυστέρησης της εγκατάστασης του Δήμου, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής λύση της σύμβασης για το λόγο αυτό.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Καθορισμός ορίου πρώτης προσφοράς
1)Η πρώτη και ανώτατη προσφορά, που θα αποτελέσει και την τιμή εκκίνησης της μειοδοτικής δημοπρασίας, καθορίζεται από τους συμμετέχοντες κατά την έναρξη της διαδικασίας και ειδικότερα από διαγωνιζόμενο, ο οποίος πρώτος θα αναφωνήσει την τιμή που επιθυμεί να εκμισθώσει το ακίνητό του, σε μηνιαία βάση.
2)Το μηνιαίο ποσό του μισθώματος που θα προσφέρει ο τελευταίος μειοδότης θα καταβάλλεται από το Δήμο προς αυτόν με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, αφού προσκομισθούν στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά.
3)Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο πρώτο δεκαήμερο του μήνα που έπεται της μισθωμένης περιόδου. Οι τυχόν καθυστερούμενες οφειλές του Δήμου προς τον ανάδοχο, δεν θα επιβαρύνονται με προσαυξήσεις.
4)Για ενδεχόμενες καθυστερήσεις ή πιθανή άρνηση θεώρησης του χρηματικού εντάλματος από την Υπηρεσία Επιτρόπου, ουδεμία ευθύνη φέρει ο δήμος, ο οποίος δεν υποχρεούται για το λόγο αυτό σε καμία αποζημίωση. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση καθυστερημένης προσκόμισης εκ μέρους του εκμισθωτή οποιουδήποτε δικαιολογητικού που καθιστά σύννομη την απαίτησή του.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία – δικαιολογητικά α΄φάσης
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει σε κλειστό φάκελο στην αρμόδια Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 μέχρι την ημέρα λήξης υποβολής των προσφορών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρμόδια συμπληρωμένο όπως επισυνάπτεται
β) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία.
γ) Επίσημο τίτλο (συμβόλαιο) πρωτότυπο ή νομίμως θεωρημένο, που να αποδεικνύεται η κυριότητά του επί του συγκεκριμένου ακινήτου.
δ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου (Ν. 1599/86), ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
ε) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1659/86, ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε.
στ) Τοπογραφικό διάγραμμα
ζ) Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση νομιμότητας υφιστάμενου κτιρίου
η) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, που να δηλώνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 της παρούσης και να δεσμεύεται για την υλοποίηση των υπολοίπων προϋποθέσεων του άρθρου 1 της παρούσης που δεν πληρούνται ήδη, με δικές του δαπάνες.
θ) Ειδικό πληρεξούσιο, εφ’ όσον η προσφορά κατατίθεται από πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.
ι) Εγγυητική επιστολή τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με διάρκεια μέχρι της επιστροφής στο αντίστοιχο πιστωτικό ίδρυμα, για ποσό ίσο με το 1/10 του ετησίου μισθώματος ως εγγύηση, ότι θα προσέλθουν για τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μίσθωσης μέσα στην τασσόμενη προθεσμία και θα παραδώσουν το μίσθιο για χρήση, στον τασσόμενο χρόνο. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον τελευταίο μειοδότη μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου παραλαβής του ακινήτου. Στους λοιπούς συμμετέχοντες, η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται μετά την έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας.
Απορρίπτεται ενδιαφερόμενος που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Τρόπος διεξαγωγής της δημοπρασίας - ανάδειξη μειοδότη
1)Η δημοπρασία για όσα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα (β΄φάση) θα είναι φανερή και οι διαγωνιζόμενοι θα μειοδοτούν προφορικά ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Οι προσφορές θα γράφονται στο πρακτικό με τη σειρά που εκφωνήθηκαν με το ονοματεπώνυμο του εκάστοτε μειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για το μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και τελικά επιβαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.
2)Αυτός που μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή της δημοπρασίας και μάλιστα πριν από την έναρξη αυτής παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
3)Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο, σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.
4)Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
5)Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία της δημοπρασίας μπορούν να υποβάλλουν γραπτώς τυχόν ενστάσεις τους κατά της διαδικασίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στην αρμόδια Επιτροπή, μνημονεύονται στο πρακτικό και η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει γι' αυτές με πλήρη αιτιολογία.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Όροι της σύμβασης - δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
1)Ο μειοδότης φέρει ακέραια την ευθύνη απέναντι στο Δήμο για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο, το οποίο πρέπει να είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους δουλεία. Ο Δήμος εφόσον διαπιστωθεί ότι κάτι από τα ανωτέρω δεν τηρείται, δικαιούται να απαιτήσει είτε την επιστροφή του καταβαλλόμενου ποσού, είτε στη μείωση αυτού. Ο Δήμος δικαιούται να προβεί στη μονομερή λύση της σχετικής σύμβασης για το λόγο αυτό.
2)Αποκλείεται αξίωση του μειοδότη για αποζημίωση, λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή ή για οιονδήποτε άλλο λόγο και αιτία, που θα προέρχεται από κάποιο νομικό ή πραγματικό κώλυμα, καθώς επίσης και η μονομερής άρνησή του για προσυπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου.

ΑΡΘΡΟ 10ο
Υπογραφή της σύμβασης
1)Ο μειοδότης οφείλει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής με την έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας απόφασης, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σχετικής σύμβασης, διαφορετικά μπορεί μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να κινηθεί δικαστική διαδικασία προάσπισης των συμφερόντων του Δήμου.
2)Η δημοπρασία διεξάγεται, επαναλαμβάνεται και εγκρίνεται τηρουμένων των διατάξεων του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.
3)Αποκλείεται στο μειοδότη η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Επανάληψη – ματαίωση της δημοπρασίας
1)Αν η δημοπρασία που διεξήχθη δεν απέφερε αποτέλεσμα, δύναται, σύμφωνα με το άρθρο 194 του Ν. 3463/2006, να γίνει απευθείας μίσθωση με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών.
2)Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006.

ΑΡΘΡΟ 12ο
Λοιπές διατάξεις
1) Η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας συνεπάγεται:
α) την κήρυξη του μειοδότη έκπτωτου των δικαιωμάτων του, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λύση της σχετικής σύμβασης.
β) την σε βάρος του επανάληψη της δημοπρασίας, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.
γ) την αξίωση του Δήμου αποζημίωσης για κάθε άλλη ζημιά που τυχόν θα υποστεί από την παραπάνω, λόγω υπαιτιότητας του μειοδότη, λύση σύμβασης, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο.
2)Τα κηρύκεια δικαιώματα, τέλη χαρτοσήμου, τα έξοδα του συμφωνητικού, τα έξοδα δημοσίευσης της σχετικής περιληπτικής διακήρυξης και της τυχόν επαναληπτικής στο
τύπο βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη. Σε περίπτωση άρνησής του εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.
3)Η Διακήρυξη θα δημοσιευθεί δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας.
4)Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Δήμο Παπάγου-Χολαργού, ημέρες: Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 09:00 – 14:00, αρμόδιος υπάλληλος Ελισάβετ Τσαούση στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132002859, fax: 2106528701.

Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech