Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιφερειακών & Λοιπού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Περιφερειακών & Λοιπού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 2017278 μελέτη του Δήμου.

CPV: 30213300-8, 30231000-7, 38652120-7, 30121100-4, 30232150-0, Κωδικός NUTS κυρίου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 3/4/2018 και ώρα 10:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 17/4/2018 και ώρα 11:30 π.μ. (α/α συστήματος 54226).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 264.244,00€ (διακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2017278 Μελέτη του Δήμου, για την οποία έχουν προβλεφθεί οι αναλογούσες πιστώσεις στον προϋπολογισμό έτους 2018 του Δήμου (Κ.Α. 15.7134.0005) καθώς και πρόβλεψη στον αντίστοιχο Κ.Α. του έτους 2019 σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει ο διαγωνισμός.

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεκτές προσφορές γίνονται για το σύνολο των ειδών όλων των ομάδων. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν όλα τα είδη, θα απορρίπτονται. Ομοίως θα απορρίπτεται η προσφορά, όταν έστω και ένα από τα είδη που περιλαμβάνει δεν καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη.

Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής καθαρής (εκτός ΦΠΑ) προϋπολογισθείσας δαπάνης. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το πέντε επί τοις εκατό (5%) της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια δύο (2) μήνες από την υπογραφή της.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η παρούσα θα δημοσιευθεί στον ελληνικό τύπο, σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002842/841/859.

Ο Δήμαρχος
Παπάγου-Χολαργού

Ηλίας Αποστολόπουλος

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech