Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Προκήρυξη δημοπρασίας μειοδοτικής, φανερής και προφορικής για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση αιθουσών Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση αιθουσών Νηπιαγωγείου και Δημοτικού σχολείου του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.

Το ακίνητο θα πρέπει:

 να βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού
 να είναι προσπελάσιμο
 να έχει συνολικό εμβαδόν (το οικόπεδο) τουλάχιστον 1.100 τ.μ.
 να αριθμεί κατ’ ελάχιστο 9 κατάλληλες σύμφωνα με την κειμένη Νομοθεσία αίθουσες διδασκαλίας
 να αριθμεί κατ’ ελάχιστο δύο (2) γραφεία δασκάλων – διδασκόντων
 να διαθέτει αποθηκευτικό χώρο,
 να αριθμεί κατ’ ελάχιστο 2 τουαλέτες αγοριών και 2 τουαλέτες κοριτσιών,
 να διαθέτει επαρκή περιφραγμένο αύλειο χώρο τουλάχιστον 700 τ.μ.,
 να διαθέτει χώρους για φύλακα και κυλικείο (ή δυνατότητα κατασκευής τους),
 να είναι καλά διατηρημένο και να διαθέτει κεντρική θέρμανση.
 στους ανωτέρω χώρους θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες ΑΜΕΑ ή αλλιώς η δυνατότητα κατασκευής τους με δαπάνες του ιδιοκτήτη.
 να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας που αναφέρονται στην απόφαση ΥΑ 37237/ΣΤ1 (ΦΕΚ Β635/2007) της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 168655/2018 (ΦΕΚ 4519/Β) όμοιά της και συγκεκριμένα:
 Ασφάλεια Πρόσβασης.
o Αποφυγή κεντρικών οδικών αρτηριών με μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, σιδηροτροχιών, σταθμών λεωφορείων και τραίνων, σταθμών φορτηγών διακίνησης εμπορευμάτων, αεροδρομίων κλπ και γενικότερα κάθε χώρου που η λειτουργία του αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των μετακινούμενων μαθητών από και προς το σχολείο.
 Ασύμβατες χρήσεις.
o Ο προτεινόμενος χώρος επιβάλλεται να βρίσκεται σε απόσταση κατ’ ελάχιστον ίση με την οριζόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων και σύμφωνα με τους εκάστοτε περιορισμούς που επιβάλλουν οι αρμόδιοι φορείς κατά το στάδιο της αδειοδότησης της οχλούσας δραστηριότητας όπως αυτή καθορίζεται για τα κατωτέρω:
o Κεραίες κινητής τηλεφωνίας, ραντάρ, πυλώνες και κέντρα υψηλής τάσης της ΔΕΗ.
o Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων, χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.
o Βιομηχανικές δραστηριότητες, αποθήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων.
o Καταστήματα όπως μπαρ, καφετέριες καφενεία, χώροι τυχερών παιγνίων, κλπ.
o Σωφρονιστικά ιδρύματα, νοσοκομεία , Νεκροταφεία.
o Εν γένει θα πρέπει να αποφεύγονται γενικά χώροι ή λειτουργίες, που αποτελούν εστίες ηχορύπανσης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, πυρκαγιάς, εκρήξεων και λοιπών μολύνσεων ώστε να αποτρέπονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που απορρέουν από τη γειτνίαση.
 Να διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (δυνατότητα αερισμού, φυσικό φωτισμό θέρμανση και ψύξη, μέσα σκιάσεως, ύδρευση, ηλεκτρομηχανικές εγκαταστάσεις σύγχρονης και υψηλής τεχνολογίας κλπ.)
 Τα δομικά υλικά κατασκευής του να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία όπως πχ Αμίαντο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, ήτοι έως και τις 03/02/2020.

Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Περικλέους 55, Χολαργός), υπόψη της Επιτροπής Καταλληλότητας (υπ’ αρ. 2411/2019 απόφαση Δημάρχου).

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία αναφέρονται αναλυτικά στη διακήρυξη η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου – Χολαργού www.dpapxol.gov.gr στη διαδρομή Διαγωνισμοί, Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί και χορηγείται από το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης

Αποθηκών (κα Μ. Σταματάκη, κ. Ντοφέν, κα Αλεξανδροπούλου), Περικλέους 55, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. για πληροφορίες 213 2002859,841,913).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός

   

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech