Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Διενέργεια Διεθνή Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για σύναψη «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ» για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων & Φορτιστών Δήμου Παπάγου-Χολαργού»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Παπάγου - Χολαργού

Προκηρύσσει τη διενέργεια Διεθνή Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για σύναψη «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ» για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων & Φορτιστών Δήμου Παπάγου-Χολαργού» με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση των εντύπων προσφοράς, με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθ. 12021047 μελέτη του Δήμου. Η ολοκλήρωση αυτής της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνίας – πλαίσιο με έναν οικονομικό φορέα ανά τμήμα.

CPV: 34144900-7, 34142300-7, 34144510-6, 34144910-0, 31681500-8. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας EL301: Αττική (Βόρειος Τομέας Αθηνών). Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών την 10/1/2022 και ώρα 10:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης την 11/1/2022 και ώρα 10:00 π.μ. (α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 140847,140848,140849,140850,140851,140852,140853).

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.595.740,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12021047 Μελέτη του Δήμου. Η χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 & 2 της Πράξης: «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δήμου Παπάγου Χολαργού» για την οποία έχει υποβληθεί η υπ’ αρ. 5153/22-3-2021 αίτηση ένταξης στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκεκριμένα στον άξονα προτεραιότητας: «Περιβάλλον» της Πρόσκλησης ΑΤ12 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Δράσης Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

Οι εκτελεστικές συμβάσεις της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο θα χρηματοδοτηθούν από το προαναφερόμενο πρόγραμμα εφόσον εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση.

Οι οικονομικές προσφορές, τα τεχνικά στοιχεία των προσφορών και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σ' αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, ενώ δεκτές γίνονται και προσφορές για κάθε τμήμα ξεχωριστά με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος ή τμημάτων. Προσφορές που αφορούν υποτμήμα ή που δεν καλύπτουν το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος ή τμημάτων, όπως αυτά αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό, θεωρούνται απαράδεκτες και απορρίπτονται.

Στην «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ» μπορούν να λάβουν μέρος όσοι διαθέτουν τα προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής, που απαιτεί η διακήρυξη. Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τρία (3) έτη από την υπογραφή και ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ. Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο απαιτείται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας αξίας προ ΦΠΑ έκαστου τμήματος για το οποίο συμμετέχουν. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 6 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, ή του τμήματος της συμφωνίας-πλαίσιο που τους έχει ανατεθεί, εκτός ΦΠΑ.

Επιπλέον για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 και 6 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της εκτελεστικής σύμβασης ή του τμήματος της σύμβαση. Επιπλέον απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της εγγύησης καλής λειτουργίας ορίζεται σε ποσοστό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για κάθε τμήμα αυτής.

Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού που αναφέρουν αναλυτικά τους όρους της «ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ» θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dpapxol.gov.gr, όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση, καθώς και στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλέφωνα 213-2002842/841/859.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Ηλίας Αποστολόπουλος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech