Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1347/2021 απόφασης Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 1693/2022

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1347/2021 απόφασης Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

I. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
2
II. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.».
III. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», βάσει της οποίας ο αριθμός των αντιδημάρχων στους δήμους που προέρχονται από συνένωση και έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι.
IV. Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
V. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Παπάγου Χολαργού , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 44.539 κατοίκους.
VI. Το άρθρο 47 ν.4647/2019 που τροποποιεί το άρθρο 59 ν.3852/2010. Ειδικότερα στο άρθρο 59 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται η παράγραφος 7, ως εξής: «7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου 2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.»
VII. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΦΕΚ 4947Β/6-11-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3
VIII. Την υπ’ αριθμ. 1347/2021 απόφαση Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 1347/2021 απόφαση Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων, όπως ισχύει, ως κατωτέρω :
1. Ορίζει τον κ. Αθανάσιο Αυγουρόπουλο , από έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε άμισθο, με θητεία μέχρι 30/11/2022.
2. Ορίζει την κα. Μαρία Δημητριάδου – Καρασιμοπούλου, από άμισθη Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ισότιμης Εξυπηρέτησης Πολιτών σε έμμισθη, με θητεία μέχρι 30/11/2022.
3. Ορίζει τον κ. Αθανάσιο Κούτρα ως άμισθο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και Αντιμετώπισης της Κλιματικής Κρίσης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας και την οργάνωση του αυτοτελούς τμήματος πολιτικής προστασίας του Δήμου.
Την οργάνωση, εποπτεία και συντονισμό για την υλοποίηση του Προγράμματος «Ασφαλής Γειτονιά».
Τη διαχείριση, ανάδειξη και εμπλουτισμό του αστικού και περιαστικού πρασίνου.
Την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας, Προστασίας Περιβάλλοντος, Διαχείρισης Αστικού Πρασίνου και Κοινοχρήστων Χώρων, όσον αφορά στα πεδία αυτά του Κανονισμού που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διαχείρισης Πρασίνου.
Την ανάπτυξη φιλοδασικής συνείδησης και την προώθηση εμπλουτισμού του πρασίνου στη δασική περιοχή του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη διαχείριση των χώρων αστικού πρασίνου για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.
Την εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Την εκπόνηση και εφαρμογή του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Την σύνταξη και παρακολούθηση του Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης του Δήμου Παπάγου – Χολαργού.
Την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ενέργειας και την οργάνωση των αντίστοιχων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην εν λόγω διεύθυνση.
Την συνεργασία με τις προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους στους τομείς των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
4. Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ τα προβλεπόμενα με την υπ’ αριθμ. 1347/2021 απόφαση Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων, όπως ισχύει.
5. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1/9/2022.

6. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
Ηλίας Αποστολόπουλος

Εσωτερική διανομή:
-Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
-Γενικό Γραμματέα του Δήμου
-Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων του Δήμου
-Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη
-Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
-Αθανάσιο Αυγουρόπουλο
-Μαρία Δημητριάδου-Καρασιμοπούλου
-Αθανάσιο Κούτρα
-Δήμητρα (Μιμή) Ρουφογάλη
-Βασίλειο Σιαμάνη

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech