Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2268/2022 απόφασης Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2268/2022 απόφασης Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα».
2. Τις διατάξεις του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.».
3. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», βάσει της οποίας ο αριθμός των αντιδημάρχων στους δήμους που προέρχονται από συνένωση και έχουν πληθυσμό από είκοσι χιλιάδες έναν (20.001) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) κατοίκους ορίζονται έως πέντε (5) αντιδήμαρχοι.
4. Την υπ' αριθμ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (αποφ. 11247 - ΦΕΚ 3465/28.12.2012 τεύχος Β’) για τον Δήμο Παπάγου Χολαργού , σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 44.539 κατοίκους.
6. Το άρθρο 47 ν.4647/2019 που τροποποιεί το άρθρο 59 ν.3852/2010. Ειδικότερα στο άρθρο 59 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται η παράγραφος 7, ως εξής: «7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, μπορεί να ορίζονται άμισθοι αντιδήμαρχοι σε αριθμό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθμού των αντιδημάρχων της παραγράφου 2. Τυχόν κλάσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήμισυ αυτής. Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής και ο αριθμός τους δεν προσμετράται για τον υπολογισμό των θέσεων ειδικών συμβούλων – συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.»
7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (ΦΕΚ 4947Β/6-11-2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την υπ’ αριθμ. 2268/2022 απόφαση Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. 2268/2022 απόφαση Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων ως κατωτέρω :
1. Ορίζει την κα Βικτωρία Νικάκη, από άμισθη Αντιδήμαρχο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Επικοινωνίας, σε έμμισθη, με θητεία μέχρι 31/12/2023.
2. Ορίζει τον κ. Βασίλειο Σιαμάνη, από άμισθο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης της Κοινότητας Χολαργού και Πολιτικής Προστασίας, σε έμμισθο με θητεία μέχρι 31/12/2023.
3. Ορίζει τον κ. Νικόλαο Κουκή, από έμμισθο Αντιδήμαρχο Οικονομικής Ανάπτυξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σε άμισθο με θητεία μέχρι 31/12/2023.
4. Ορίζει τον κ. Μιχάλη Τράκα, από έμμισθο Αντιδήμαρχο Τεχνικών ‘Έργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας, σε άμισθο με θητεία μέχρι 31/12/2023.
5. Κατά τα λοιπά παραμένουν σε ισχύ τα προβλεπόμενα με την υπ’ αριθμ. 2268/2022 απόφαση Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού περί ορισμού Αντιδημάρχων και Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων.
6. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από 1/8/2023.

7. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Ηλίας Αποστολόπουλος

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech