αρ.απόφ.341/2015 Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου» (σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008).

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και το 3ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Κατασκευή Δημοτικού βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου» (σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 3669/2008), όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Ο 3ος ΑΠΕ, που περιλαμβάνει το 3ο ΠΚΤΜΝΕ, παρουσιάζει συνολική δαπάνη 675.413,59€ (με Φ.Π.Α. 23%) και κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με ανάλωση ποσού 71.281,92€ από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης, τακτοποιώντας το έργο κατά το μεγαλύτερο μέρος του.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός