αρ.απόφ.342/2015 Παραλαβή μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση – συμπλήρωση τοπογραφικής αποτύπωσης του 2003 οδού 25ης Μαρτίου» συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α.) € 4.450,00, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.3316/2005.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει την παραλαβή, από το Δήμο Παπάγου – Χολαργού, της μελέτης με τίτλο «Επικαιροποίηση – συμπλήρωση τοπογραφικής αποτύπωσης του 2003 οδού 25ης Μαρτίου» προϋπολογισμού 5.063,07 € με Φ.Π.Α. 23%, η οποία συντάχθηκε από την Μελετήτρια Ελένη Σωτηροπούλου, Αγρονόμο & Τοπογράφο Μηχανικό, με Α. Μ. 18693, με ποσό σύμβασης 4.450,00€ με Φ.Π.Α. σε εφαρμογή του άρθρου 37 του Ν.3316/2005.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός