αρ.απόφ.343/2015 Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (Ανακεφαλαιωτικού) του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών εγκαταστάσεων στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, έτους 2015»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών εγκαταστάσεων στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, έτους 2015», όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε €11.649,77, εκ των οποίων €9.471,36 για εργασίες, (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απροβλέπτων εργασιών), € 2.178,41 για Φ.Π.Α. 23% ενώ η εργολαβική σύμβαση ήταν € 9.472,03.

Ο 1ος ΑΠΕ (τελικός) παρουσιάζει μείωση ως προς το συμβατικό αντικείμενο κατά €0,67, ήτοι 0,1%.


Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός