αριθ. αποφ. 200/2016 Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικού - τακτοποιητικού) - 3ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (τελικός - τακτοποιητικός) - 3ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015», με ανάδοχο τον Αναστάσιο Κουγιουμτζόγλου, όπως συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που δεν ήταν δυνατόν να είχαν προβλεφθεί κατά την σύνταξη της σχετικής μελέτης.
Η τελική δαπάνη του έργου διαμορφώνεται σε 73.800,02€, εκ των οποίων 59.960,49€ για εργασίες, (συμπεριλαμβανομένων δαπανών απροβλέπτων εργασιών), 39,52€ για πρόβλεψη αναθεώρησης, 13.800,01€ για ΦΠΑ 23%, ενώ η εργολαβική σύμβαση ήταν 73.800,02€.
Ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τελικός - τακτοποιητικός) - 3ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 793 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός