αρ. απόφ. 203/2016 Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 2013»

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, τα κάτωθι :

Εγκρίνει, το από 01-07-2016 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 2013», με ανάδοχο τον Ευστράτιο Κ. Ζησιμόπουλο, σύμφωνα με την 54/2013 μελέτη, που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, με προϋπολογισμό 300.000,00€, σύμβαση 136.616,70€ και συνολική δαπάνη 134.169,62€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την εισήγηση.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 772 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός