αρ. απόφ. 207/2016 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην πρόσκληση με κωδικό 14.6ι.26-27.1 (Α/Α ΟΠΣ 1465)

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει, Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, τα κάτωθι :

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, τα κάτωθι :
1. Την συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην πρόσκληση με κωδικό 14.6ι.26-27.1 (Α/Α ΟΠΣ 1465) του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 : «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)» και τίτλο «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων» και ειδικότερα στο πεδίο Παρέμβασης 17, δηλ. με τίτλο «Δράσεις Προώθησης οικιακής κομποστοποίησης και ανάπτυξης συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων» και «Δίκτυο Πράσινων Σημείων».
2. Την σύνταξη της πρότασης και την υποβολή της.
3. Την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο για την υπογραφή της πρότασης καθώς και οποιουδήποτε εγγράφου είναι απαραίτητο.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 848 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός