αρ. απόφ. 213/2016 Παραχώρηση Δημοτικών εγκαταστάσεων στα Νομικά Πρόσωπα «ΔΟΠΑΠ» και «ΔΟΚΜΕΠΑ» Παπάγου - Χολαργού, για χρήση ή / και διαχείριση

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει,

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση, την παραχώρηση Δημοτικών εγκαταστάσεων στα Νομικά Πρόσωπα «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος» και «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής» Παπάγου - Χολαργού, για χρήση ή / και διαχείριση, μέχρι νεωτέρας απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως κάτωθι :
α. Στο Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) Παπάγου - Χολαργού :
(1) στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου :

(α) το μισθωμένο από το Δήμο κτίριο, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου αριθ. 1, ιδιοκτησίας Α.Ο.Ο.Α., χρησιμοποιούμενο ως Πολιτιστικό Κέντρο Παπάγου (χρήση και διαχείριση),
(β) το κτίριο του Κέντρου Νεότητας - Δημοτικού Γυμναστηρίου, αποτελούμενο από το ισόγειο επιφανείας 315,00 τ.μ., τον α’ όροφο επιφανείας 360,00 τ.μ., τον β’ όροφο επιφανείας 120,00 τ.μ. και το υπόγειο επιφανείας 210,00 τ.μ. περίπου (χρήση και διαχείριση),
(γ) το κλειστό γυμναστήριο γυμνασίου και λυκείου Παπάγου, στην οδό Κύπρου (μόνο χρήση, μετά από συνεννόηση με τη Σχολική Επιτροπή και έγκριση της ΔΕΠ),
(δ) τα γήπεδα ποδοσφαίρου (μετά των ακινήτων αυτών), 5Χ5 και καλαθοσφαίρισης (μετά των ακινήτων εγκαταστάσεων αυτών, όπως γραφείου, αποδυτηρίων, αναψυκτηρίου και WC - λουτρών στην οδό Κύπρου) (χρήση και διαχείριση),
(ε) τα γήπεδα πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης της Πλατείας Φλωρίνης (χρήση και διαχείριση),
(στ) τα γήπεδα αντισφαίρισης (στο Μεγάλο Πάρκο) και Beach Volley (παραπλεύρως του Κέντρου Νεότητας) (χρήση και διαχείριση),
(ζ) το μισθωμένο από το Δήμο γήπεδο στη γωνία Ιωνίας και Αργυροκάστρου, ιδιοκτησίας του Α.Ο.Ο.Α. (χρήση και διαχείριση),
(η) τον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου Νεότητας - Δημοτικού Γυμναστηρίου, για τη λειτουργία του θερινού Δημοτικού κινηματογράφου «ΑΡΤΕΜΙΣ» (χρήση και διαχείριση),
(θ) την τροχοβίλα έξω από το Δημοτικό κοιμητήριο Παπάγου, για τη στέγαση της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας (χρήση και διαχείριση),
(ι) το κλειστό γυμναστήριο του 1ου Δημοτικού σχολείου (χρήση και διαχείριση) και ο άνω όροφος αυτού (σε συνεννόηση με τη Σχολική Επιτροπή) και
(ια) το ισόγειο κτίριο στο Αθλητικό Κέντρο Παπάγου (οδός Νευροκοπίου), μεταξύ των ανοικτών γηπέδων καλαθοσφαίρισης και αντισφαίρισης.
(2) στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού :
(α) το κλειστό γυμναστήριο «Αντώνης Τρίτσης», στο τέρμα της οδού Σύρου (χρήση και διαχείριση),
(β) το Δημοτικό γυμναστήριο, στο τέρμα της οδού Σύρου (χρήση και διαχείριση),
(γ) τα ανοιχτά γήπεδα αθλοπαιδιών (ένα Δημοτικό στάδιο για ποδόσφαιρο και στίβο, ανοιχτό γήπεδο αθλοπαιδιών (8Χ8), δύο γήπεδα 5Χ5, δύο γήπεδα καλαθοσφαίρισης) και τα αποδυτήρια, γραφεία στο τέρμα της οδού Σύρου (χρήση και διαχείριση),
(δ) το Δημοτικό στάδιο «Μαρκ Μαρσώ», στην οδό Φανερωμένης και Ζακύνθου (χρήση και διαχείριση),
(ε) τα δύο γήπεδα καλαθοσφαίρισης και ένα γήπεδο αντισφαίρισης, στην οδό Περικλέους και Κλειούς (χρήση και διαχείριση),
(στ) τις εγκαταστάσεις αντισφαίρισης (έξι γήπεδα, ένα αναψυκτήριο, τρεις τροχοβίλες) στην οδό Ναυαρίνου και Κουντουριώτου (χρήση και διαχείριση),

(ζ) το γήπεδο καλαθοσφαίρισης «Χρήστος Χατζόπουλος», στην οδό Ναυαρίνου και Καραολή Δημητρίου (χρήση και διαχείριση),
(η) το γήπεδο καλαθοσφαίρισης στην οδό Βελισσαρίου (χρήση και διαχείριση),
(θ) τις αθλητικές εγκαταστάσεις (σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή και έγκριση ΔΕΠ) :
1ου Δημοτικού Σχολείου (οδός Περικλέους 51),
2ου και 3ου Δημοτικών Σχολείων (οδός 17ης Νοεμβρίου 119)
4ου Δημοτικού Σχολείου (οδός Τήνου 4),
1ου Γυμνασίου (οδός Αρτέμιδος 48 - 50),
1ου Λυκείου (Καραϊσκάκη 1),
2ου Γυμνασίου (τέρμα οδού Αριστοτέλους),
2ου Λυκείου (τέρμα οδού Αριστοτέλους),
(μόνο χρήση, για τα προγράμματα σχολικού αθλητισμού),
(ι) τον αύλειο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου, στην οδό Περικλέους 51, για τη λειτουργία του θερινού Δημοτικού κινηματογράφου (μόνο χρήση, σε συνεννόηση με τη Σχολική Επιτροπή και έγκριση ΔΕΠ),
(ια) τμήμα του δεύτερου ορόφου του κτιρίου επί της οδού Αγαμέμνονος 4, για την εξυπηρέτηση αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων (χρήση και διαχείριση),
(ιβ) τον τρίτο όροφο επί της οδού Αγαμέμνονος 4, για τη στέγαση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (χρήση και διαχείριση),
(ιγ) το λυόμενο οίκημα, σε επαφή με το Δημοτικό κοιμητήριο Χολαργού, για τη στέγαση της εθελοντικής ομάδας δασοπροστασίας Χολαργού (χρήση και διαχείριση),
(ιδ) τα γραφεία (ισόγειο) της Δ.Ε. Χολαργού, έναντι του Κλειστού «Α. Τρίτσης» - τέρμα οδού Σύρου,
β. Στο Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α) Παπάγου -Χολαργού :
(1) στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου :
(α) το Βρεφονηπιακό Σταθμό Παπάγου, στην συμβολή των οδών Βερσή & Αλευρά (χρήση και διαχείριση)
(2) στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού :
(α) το α΄ και β’ υπόγειο (χώρο στάθμευσης οχημάτων), το ισόγειο, τον α’ όροφο και τμήμα του β’ ορόφου του κτιρίου στην οδό Αγαμέμνονος 4, για τη στέγαση του τμήματος ΚΑΠΗ και το Δημοτικό πολυιατρείο Χολαργού του τμήματος Υγειονομικού του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α Παπάγου - Χολαργού (χρήση και διαχείριση).
Επίσης αποφασίζεται ότι :
α. για οποιαδήποτε αλλαγή χρήσης, προσθήκη, τροποποίηση κ.λ.π. στις αναφερόμενες παραπάνω εγκαταστάσεις και γήπεδα που έχουν παραχωρηθεί στα Νομικά Πρόσωπα Δ.Ο.Π.Α.Π. και Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α Παπάγου - Χολαργού, απαιτείται έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.
β. ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού θα συνεχίσει να καταβάλλει τα μισθώματα στους ιδιοκτήτες των ακινήτων επί των οδών :

1. Ελ. Βενιζέλου 1, Παπάγου, στο οποίο στεγάζεται το Πολιτιστικό Κέντρο Παπάγου και
2. Ιωνίας και Αργυροκάστρου, Παπάγου, το οποίο χρησιμοποιείται από τον Δ.Ο.Π.Α.Π. ως γήπεδο αντισφαίρισης.

 

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 720 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός