αρ. αποφ. 247/2016 Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης στις διασταυρώσεις των οδών, για διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων

Το Δημοτικό Συμβούλιο,

Εγκρίνει, την υπ’ αριθ. 14/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης σε διασταυρώσεις οδών, για τη διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων, σύμφωνα με την από 15.09.2016 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία πρότεινε διαγράμμιση και τοποθέτηση οριοδεικτών στα κάτωθι σημεία :

επισυνάπτεται η σχετική απόφαση

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 551 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός