αρ. αποφ. 253/2016 Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικού φόρου), για το έτος 2017


Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Καθορίζει, το ύψος του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικό φόρο), για το οικονομικό έτος 2017, στα ακίνητα που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, να διατηρηθεί στα επίπεδα που καθορίζονται με την υπ΄ αριθ. 224/30-9-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήτοι :
0,22€ για κάθε τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου
0,11€ για κάθε τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης επιφάνειας μη στεγασμένου χώρου

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 845 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός