αρ. αποφ. 254/2016 Καθορισμός συντελεστή Τ.Α.Π. (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας), για το έτος 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Καθορίζει, τον ενιαίο συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), σε ποσοστό 0,35 τοις χιλίοις, για τα εντός και τα εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ακίνητα, για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 810 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός