αρ. αποφ. 256/2016 Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης Δημοτικών & κοινοχρήστων χώρων για τηλεοπτικούς - κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για το έτος 2017

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Καθορίζει, το τέλος παραχώρησης άδειας χρήσης Δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων για τηλεοπτικούς - κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, το οποίο θα ανέρχεται στο ποσό των 3,00€/τ.μ./4ωρο, με ελάχιστη κάλυψη τα 100 τ.μ.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην υπ΄ αριθ. 227/30-9-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 524 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός