αρ. αποφ. 266/2016 Επιστροφή οικογενειακών τάφων στο Δήμο

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

1. την επιστροφή του υπ’ αριθ. Ι 1595 «μονού» οικογενειακού τάφου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, από την κα Ρωμάνα Σειραδάκη του Δημητρίου, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού και τη δέσμευση του ποσού των 5.500,00€, στον Κ.Α. 00.8261.1000 του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016 με την περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», για την αποζημίωσή της.


2. την επιστροφή του υπ’ αριθ. Ε 785 «διπλού» οικογενειακού τάφου του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, από τον κο Νικόλαο Αργυρό του Ανδρέα, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού και τη δέσμευση του ποσού των 11.000,00€, στον Κ.Α. 00.8261.1000 του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016 με την περιγραφή «Λοιπές επιστροφές χρημάτων», για την αποζημίωσή του.

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 499 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός