Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού   Click to listen highlighted text! Welcome to Δήμος Παπάγου Χολαργού Powered By GSpeech
Το site υποστηρίζει text to speech   Click to listen highlighted text! Το site υποστηρίζει text to speech Powered By GSpeech

αρ. αποφ. 345/2016 Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη βαδισιμότητα των πεζοδρομίων (καθορισμός προδιαγραφών τοποθέτησης εμποδίων για τα οχήματα - καθαίρεση υφιστάμενων βαθμίδων, που βρίσκονται στα πεζοδρόμια)

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Εγκρίνει, την υπ’ αριθ. 16/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη βαδισιμότητα των πεζοδρομίων και συγκεκριμένα τον καθορισμό προδιαγραφών τοποθέτησης εμποδίων για τα οχήματα και την καθαίρεση υφιστάμενων βαθμίδων, που υπάρχουν στα πεζοδρόμια, ως ακολούθως :

  1. Καθορισμός Προδιαγραφών τοποθέτησης εμποδίων για τα οχήματα (άρθρο 6, αστικός εξοπλισμός απόφασης 52907/31-12-2009) :

1) Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών, κατά μήκος των πεζοδρομίων, επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ και μέγιστο μήκος 1,50μ με απόσταση μεταξύ τους 1,00μ και με ένα επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής κίνηση όλων των χρηστών του πεζοδρομίου (συνημμένο σχέδιο 1).

2) Σε περιπτώσεις σχολικών μονάδων, στα σημεία εισόδου - εξόδου αυτών τα εμπόδια τοποθετούνται χωρίς να υπάρχει μεταξύ τους απόσταση. Επίσης κατά μήκος των πεζοδρομίων πρέπει να τοποθετούνται εμπόδια προκειμένου οι πεζοί να καθοδηγούνται στις προκαθορισμένες διαβάσεις.

3) Τα προστατευτικά εμπόδια σχήματος Π, θα είναι από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου διαμέτρου Φ2΄΄, πάχους τοιχώματος 3,65mm και θα εφαρμόζεται αντισκωριακή επίστρωση δύο στρώσεων και τελικού χρωματισμού με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε σκούρα πράσινη απόχρωση (κυπαρισσί), ενώ τα οριζόντια εσωτερικά στοιχεία κίτρινα ή πορτοκαλί (φωσφοριζέ), (κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας), ώστε να είναι πάντα ορατά, κατά τις βραδινές ώρες.

4) Η άδεια τοποθέτησης των προστατευτικών εμποδίων από τους κατοίκους, θα δίνεται μετά από αίτηση τους στο Δήμο, ενώ η προμήθεια και η τοποθέτηση των εμποδίων θα γίνεται με έξοδα των ενδιαφερόμενων.\

β. Καθαίρεση υφιστάμενων βαθμίδων που υπάρχουν στα πεζοδρόμια (Ν.4067/9-4-2012 (ΦΕΚ79Α) άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.Ο.Κ.) & (άρθρο 367 «περί πεζοδρομίων», άρθρο 24 απόφ. 3046/304/30.1/3.2.1989 παρ. δ΄ αα΄, ββ΄) :

1) Έξω από τη ρυμοτομική γραμμή απαγορεύεται να κατασκευάζονται βαθμίδες για την εξυπηρέτηση των κτιρίων. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή η κατασκευή τους, ύστερα από άδεια του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου, αν μετά την ανέγερση του κτιρίου έχει μεταβληθεί η υψομετρική στάθμη του δρόμου. Η κατασκευή αυτή πρέπει να εξασφαλίζει την ασφάλεια της κυκλοφορίας των πεζών και των αναπηρικών πολυθρόνων στην επιφάνεια που απομένει. Σε καμιά όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται στα πεζοδρόμια η κατασκευή σκαλοπατιών που κατέρχονται προς το κτίριο, για εξυπηρέτησή του, αλλά επιβάλλεται τα σκαλοπάτια αυτά να αρχίζουν 1 μ. μέσα από τη ρυμοτομική γραμμή ή από την οικοδομική γραμμή σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου που είναι σε συνέχεια του πεζοδρομίου και χρησιμοποιείται από το κοινό. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και σε υφιστάμενες κλίμακες ή βαθμίδες κλιμάκων. Κλίμακες ή βαθμίδες κλιμάκων που αντίκεινται στις διατάξεις της παραγράφου αυτής είναι επικίνδυνες από άποψη κυκλοφορίας η δε άρση του κινδύνου γίνεται με εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Γ Μέρους ΙV ("περί επικινδύνων οικοδομών") από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. 
Εκτός της ρυμοτομικής γραμμής απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής κατασκευή, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων ασφαλείας για την εγκατάσταση δικτύων κοινής ωφέλειας, μόνιμη ή κινητή για την εξυπηρέτηση του κτιρίου, όπως ράμπες, σκαλοπάτια, ζαρντινιέρες .

2) Διευκρινίζεται ότι ο όρος «κατ’ εξαίρεση» ο οποίος εμφανίζεται στα 1) και 2), αναφέρεται για την περίπτωση της κατασκευής των κτιρίων που έχουν πρόσωπο στην ρυμοτομική γραμμή, δηλαδή στις περιπτώσεις που η οικοδομική ταυτίζεται με την ρυμοτομική γραμμή και που το κτίριο έχει έρθει πρόσωπο στην ρυμοτομική. Σε αυτή την περίπτωση επιτρέπεται η κατασκευή της σκάλας και μόνο αν η είσοδος στο κτίριο είναι αδύνατη με την αλλαγή της στάθμης του πεζοδρομίου. Δεν αναφέρεται για την αλλαγή της στάθμης του πεζοδρομίου όταν αυτό γειτνιάζει με την ζώνη προκηπίου (πρασιάς).

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

 

Διαβάστηκε 918 φορές

Προστασία δεδομένων

Επικοινωνία

 
  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός
 

   

 
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech