αρ. αποφ. 347/2016 Λήψη απόφασης για την εγκατάσταση λυομένου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού, στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Εγκρίνει, την εγκατάσταση λυομένου στεγάστρου στα δύο υφιστάμενα ανοιχτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης στην περιοχή του Λόφου Τσακού, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού, όπως αυτή περιγράφεται στην τεχνική - αιτιολογική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Το στέγαστρο θα καλύψει τα δύο ανοιχτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης, με συνολικό εμβαδόν επιφάνειας 1350,00τμ και ύψος 8,00μ.

Η χρηματοδότηση του έργου ύψους 140.000,00€ έχει εξασφαλιστεί από το ΠΕΕ της Περιφέρειας Αττικής.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

Διαβάστηκε 801 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός