αρ. αποφ. 352/2016 Έγκριση μετάθεσης του χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού (συνθετικού) χλοοτάπητα»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, κατά είκοσι (20) ημέρες δηλαδή από 20-12-2016 στις 10 Ιανουαρίου 2017, της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού (συνθετικού) χλοοτάπητα», από τον ανάδοχο Φώτιο Παπανδρέου του Ιωάννη, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών, που οφείλεται σε αδυναμία παραγγελίας των προς προμήθεια ειδών από το εργοστάσιο της εταιρείας από την οποία ο ανάδοχος έχει παραγγείλει τα συγκεκριμένα είδη.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

Διαβάστηκε 927 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 15 Μαϊ 2017

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός