αρ. αποφ. 356/2016 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων, έτους 2013»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, τα ακόλουθα :

Εγκρίνει, το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων, έτους 2013», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΛΣΤΕ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με την 80/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό δαπάνης 600.000,00€ με 23% Φ.Π.Α., σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφτηκε με αριθ. πρωτ. 8532/26-03-2014, για ποσό των 484.666,38€ (με Φ.Π.Α. 23%) και με προθεσμία κατασκευής τους έντεκα (11) μήνες.

Περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 26-02-2015, η τελική επιμέτρηση εργασιών υπογράφτηκε στις 26-06-2015 και με τελικό ποσό πιστοποιήσεων 471.795,85€ με Φ.Π.Α. 23%.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

Διαβάστηκε 917 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός