αρ. αποφ. 358/2016 Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2016»

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εγκρίνει, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Τακτοποίηση φρεατίων οδοστρωμάτων 2016», με ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ Ε.Δ.Ε.» κατά τριάντα (30) ημερών, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου, βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

 

Επισυνάπτεται η απόφαση.

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Οικονόμου

 

Διαβάστηκε 843 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός