αρ. απόφ. 319/2017 "Έγκριση 1ης παράτασης του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α»"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την 1η παράταση του έργου: «Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α», μετά την υπ΄ αριθ. 32556/05-12-2017 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης «Π. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε.» ως αναδόχου τού έργου κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως 09.02.2018, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό τής παραπάνω εισήγησης.

 

Ο Πρόεδρος

Αθανάσιος Βαλυράκης

Διαβάστηκε 713 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός