Αρ. απόφ. 183/2019 “Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου”

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ορίζει ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)» και ορίζει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Νομικού Προσώπου, με θητεία από 19-09-2019 έως 31-10-2021 τους κάτωθι:

Τακτικά Μέλη:

1. Παρίση Χρυσούλα (Χρύσα) - Πρόεδρος
2. Ρουφογάλη Δήμητρα - Αντιπρόεδρος
3. Κούτρας Αθανάσιος - Δημοτικός Σύμβουλος
4. Χαρακτινιώτης Αθανάσιος
5. Βοζίκη Χαρά
6. Γιοβάνη Σταυρούλα
7. Λάττας Γεώργιος
8. Μωραΐτη Δήμητρα
9. Τσαγκανού - Τζουάνου Ανδριανή
10. Χάλκος Μανώλης
11. Κεφαλά - Τουμαρά Αλεξάνδρα
12. Γκλεζάκος Θεόδωρος
13. Κωνσταντίνου Ειρήνη - Εκπρόσωπος εργαζομένων
14. Σιδέρη Αννίτα - Εκπρόσωπος μελών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
15. Μόκκα Σταυρούλα - Εκπρόσωπος μελών Γονέων & Κηδεμόνων των παιδιών των Παιδικών Σταθμών.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Τσικρικώνη Άννα - Μαρία - Δημοτική Σύμβουλος
2. Πολύδωρας Γεώργιος - Δημοτικός Σύμβουλος
3. Πετράκης Χρήστος - Δημοτικός Σύμβουλος
4. Παπαγιάννη Ιωάννα
5. Λουκοπούλου Σοφία
6. Κασκανιώτης Δημήτριος
7. Διερωνίτης Χριστόφορος
8. Παπαδημητρίου Αριστομένης
9. Μαλαγαρδή Ιωάννα
10. Κτιστάκη Μαριλίτα
11. Λούκερης Κων/νος
12. Λεουδάκης Άγγελος
13. Μασούρα Λαμπρινή - Εκπρόσωπος εργαζομένων
14. Πέππα Ελένη - Εκπρόσωπος μελών των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων
15. Μανουσέλης Οδυσσέας - Εκπρόσωπος μελών Γονέων & Κηδεμόνων των παιδιών των Παιδικών Σταθμών.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Διαβάστηκε 78 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 30 Σεπ 2019

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός