Αρ. απόφ. 184/2019 “Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ορίζει ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» και ορίζει Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Νομικού Προσώπου, με θητεία από 19-09-2019 έως 31-10-2021 τους κάτωθι:

Τακτικά Μέλη:

1. Αυγουρόπουλος Αθανάσιος - Πρόεδρος
2. Υφαντής Μιχαήλ - Αντιπρόεδρος
3. Χατζής Μιχαήλ - Δημοτικός Σύμβουλος
4. Γκούμα Αικατερίνη
5. Κρασσάς Ιωάννης
6. Ζούλια Σταματία
7. Παπαδογεωργάκη Δέσποινα
8. Μελισσάρης Αλέξανδρος
9. Ζωγράφου - Γεωργακοπούλου Γεωργία
10. Λινοξυλάκης Νικόλαος
11. Καΐτσα Έλενα
12. Στάππας Νικόλαος
13. Μελέας Ιωάννης
14. Πανούσης Μιχαήλ
15. Κοσμάτου Βαρβάρα - Εκπρόσωπος εργαζομένων.

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Τσικρικώνη Άννα - Μαρία - Δημοτική Σύμβουλος
2. Κούτρας Αθανάσιος - Δημοτικός Σύμβουλος
3. Πετράκης Χρήστος - Δημοτικός Σύμβουλος
4. Θωμόπουλος Ευάγγελος
5. Ναστούλης Χρήστος
6. Τρούλη Μαρία
7. Παντελιός Αντώνιος
8. Μπαλής - Μπαλατσός Νικόλαος
9. Γεωργιάδης Κυριάκος
10. Κούκου Σταυρούλα
11. Στεργίου Ελένη
12. Ιωαννίδου Στέλλα
13. Κουβαριτάκη Ιωάννα
14. Παπαλέξης Πέτρος
15. Πράπας Αλκιβιάδης - Εκπρόσωπος εργαζομένων.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

 

Διαβάστηκε 86 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 30 Σεπ 2019

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός