Αρ. απόφ. 187/2019 “Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο παλαιών χαρτών και χαρακτικών Αττικής» και ορισμός Προέδρου"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ορίζει ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου «Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής» και ορίζει Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου, η θητεία των οποίων θα ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου, τους παρακάτω κ.κ.:

1. Μάλφας Γεώργιος - εκπρόσωπος Αξιωματικός του Π.Ν, ως Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου
2. Δημάκου Μαρία - Κοινοτική Συμβούλους & Πρόεδρος Κοινότητας Παπάγου
3. Σουρανή Αγλαΐα - μέλος ωσότου η οικογένεια του αειμνήστου Υποπλοιάρχου Χρ. Καραθανάση, ορίσει εκπρόσωπό της
4. Πολύδωρας Γεώργιος - Δημοτικός Σύμβουλος
5. Κούτρας Αθανάσιος - Δημοτικός Σύμβουλος
6. Τρούλη Μαρία - προτεινόμενη από τον Δήμαρχο
7. Αλεξόπουλος Παναγιώτης - δημότης
8. Φούντας Αναστάσιος - δημότης
9. Δρουγούτης Άγγελος - δημότης.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Διαβάστηκε 83 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός