Αρ. απόφ. 294/2019 “Ορισμός επιτροπών παρακολούθησης του έργου: «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά»"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Ορίζει τις επιτροπές παρακολούθησης του έργου: «Λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση οδού Βουτσινά», αποτελούμενες από τους κάτωθι:

I. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΦΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Δημήτριο Άνθη - Πολιτικό Μηχανικό, ως Πρόεδρο
2. Παρασκευή Τσαρδακλή - Αρχιτέκτων Μηχανικό, ως μέλος
3. Αρχιμήδη Φάρκωνα - Πολιτικό Μηχανικό, ως μέλος.

II. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΩΝ που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του έργου ή ενσωματώνονται σ’ αυτό
1. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου - Αρχιτέκτων Μηχανικό, ως Πρόεδρο
2. Ξανθή Αντωνοπούλου - Τοπογράφο Μηχανικό, ως μέλος
3. Αρχιμήδη Φάρκωνα - Πολιτικό Μηχανικό, ως μέλος.

III. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΔΑΦΩΝ
1. Αρχιμήδη Φάρκωνα - Πολιτικό Μηχανικό - Πολιτικό Δομικών Έργων, ως Πρόεδρο
2. Ξανθή Αντωνοπούλου - Τοπογράφο Μηχανικό, ως μέλος
3. Δημήτριο Άνθη - Πολιτικό Μηχανικό, ως μέλος.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Διαβάστηκε 23 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός