Αρ. απόφ. 295/2019 “Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με τον αναπληρωτή του, στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου: «Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού»"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, την αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου «Αναβάθμιση 1ου Λυκείου Χολαργού» κου Αθανάσιου Αυγουρόπουλου, από τον κο Μιχάλη Τράκα καθώς και του αναπληρωματικού μέλους κου Αθανάσιου Χαρακτινιώτη από τον κο Χρήστο Πετράκη.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Διαβάστηκε 16 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός