Αρ. απόφ. 296/2019 “Αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με τον αναπληρωτή του, στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης, για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοικτά γήπεδα μπάσκετ του Λόφου

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση, την αντικατάσταση του εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο «Εγκατάσταση λυόμενου στεγάστρου στα ανοικτά γήπεδα μπάσκετ του Λόφου Τσακού, στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού» κου Αθανάσιου Αυγουρόπουλου, από τον κο Μιχάλη Τράκα καθώς και του αναπληρωματικού μέλους κου Αθανάσιου Χαρακτινιώτη από τον κο Χρήστο Πετράκη.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Διαβάστηκε 15 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός