Αρ. απόφ. 297/2019 “Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Συγκροτεί τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, αποτελούμενη από τους κάτωθι:
1. κα Μαρία Δημητριάδου - Καρασιμοπούλου - Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού, ως Πρόεδρο,
2. κα Βασιλική (Βάνα) Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου - Δημοτική Σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων,
3. κα Κωνσταντίνα Κοπανέζου - Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου,
4. κα Μύριαμ Τουμάζου - Εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου,
5. κο Χαράλαμπο Δρανδάκη - Εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού / εμπορικού συλλόγου,
6. κα Εριφίλη Μποσταντζόγλου - Εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου / φεμινιστικού συλλόγου / φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων,
7α. κα Ελένη - Νίνα Παζαρζή - Ομότιμη Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας Παν. Πειραιά,
7β. κο Γεώργιο Νικολόπουλο - Δημότη.

Τα παραπάνω μέλη της Επιτροπής δεν θα λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή, κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Διαβάστηκε 21 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός