Αρ. απόφ. 299/2019 “Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση της συγκοινωνιακής μελέτης, που αφορά τον Άνω Χολαργό και τις ρυθμίσεις σήμανσης κυκλοφορίας"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 25/2019 (ΑΔΑ: 66ΔΞΩΞ1-1ΡΔ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση της συγκοινωνιακής μελέτης, που αφορά τον Άνω Χολαργό και τις ρυθμίσεις σήμανσης κυκλοφορίας και συγκεκριμένα:
A. την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 85/19-04-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (έγκριση μελέτης Προώθησης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στον Άνω Χολαργό), όσον αφορά στο τμήμα της οδού Κυκλάδων, μεταξύ των οδών Πάτμου και Καραολή & Δημητρίου, ώστε η οδός να γίνει διπλής κατεύθυνσης της κυκλοφορίας,
B. τις ρυθμίσεις κυκλοφοριακής οδικής σήμανσης για την άρση δυσκολίας διέλευσης των απορριμματοφόρων, στα ακόλουθα σημεία της οδού Κιλκίς:
1. στη συμβολή με την οδό Σκρα, επί της οδού Σκρα 20 & 21, να τοποθετηθούν επαναφερόμενοι ελαστικοί κυλινδρικοί οριοδείκτες ύψους 0,75μ με αντανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ και να γίνει διαγράμμιση στην περιοχή,
2. στη συμβολή Κιλκίς 8 & Σκρα 20, να απαγορευτεί η στάθμευση επί της οδού Κιλκίς & Σκρα 18Α (απέναντι από το πεύκο) και σε μήκος 11,00μ πριν την είσοδο του χώρου στάθμευσης της ιδιοκτησίας και να γίνει διαγράμμιση στην περιοχή.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Διαβάστηκε 21 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός