Αρ. απόφ. 300/2019 “Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης στις διασταυρώσεις οδών της Κοινότητας Χολαργού, για διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 22/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΗΛΩΞ1-Τ2Ψ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης στις διασταυρώσεις οδών της Κοινότητας Χολαργού, για διευκόλυνση της διέλευσης των οχημάτων και συγκεκριμένα στα κάτωθι σημεία:
1. Ξανθίππου και Θουκυδίδου (δεξιά),
2. Ξανθίππου και Μέτωνος (δεξιά),
3. Αετιδέων 43 (αριστερά) και Ευτέρπης,
4. Ευτέρπης και Αετιδέων 43 (δεξιά) και τη λέξη STOP με κίτρινο χρώμα,
5. Ευτέρπης 46 και Αετιδέων (αριστερά και δεξιά - σχολείο),
6. Γρεβενών και Γιαννιτσών (αριστερά).

Για τα σημεία των περιπτώσεων 1, 2, 3, 5 & 6, η απαγόρευση θα σημανθεί με διαγράμμιση κίτρινου χρώματος στην περιοχή και σε απόσταση πέντε (5) μέτρων από την τομή των οικοδομικών γραμμών, ενώ για το σημείο της περίπτωσης 4 θα αναγραφεί η λέξη STOP στο οδόστρωμα.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Διαβάστηκε 19 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός