Αρ. απόφ. 301/2019 “Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Εθν. Αντιστάσεως 14)"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 23/2019 (ΑΔΑ: 6ΠΖΝΩΞ1-ΨΘ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Εθν. Αντιστάσεως 14 στην Κοινότητα Χολαργού και συγκεκριμένα στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΥΕΕ 5067 του κου Ανδρέα Παντελιά του Ιωάννη, κατόπιν της υπ΄ αριθ. 25882/25-10-2019 αιτήσεως του και για προσωπική του εξυπηρέτηση.

Η σήμανση της ανωτέρω θέσης, θα γίνει καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας και με μέριμνα και έξοδα του αιτούντος.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Διαβάστηκε 20 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός