Αρ. απόφ. 302/2019 “Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Γρεβενών 15)"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

Εγκρίνει την υπ΄ αριθ. 24/2019 (ΑΔΑ: ΨΓΑ8ΩΞ1-ΔΛ7) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας σχετικά με την παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Γρεβενών 15 στην Κοινότητα Χολαργού και συγκεκριμένα στο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΙΒΙ 3809 του κου Παντελή Πανταζίδη του Παναγιώτη, με οδηγούς τις κ.κ. Μαριάνθη Πανταζίδου και Μερόπη Πανταζίδου, κατόπιν της υπ΄ αριθ. 22429/17-09-2019 αιτήσεως του και για προσωπική του εξυπηρέτηση.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Διαβάστηκε 18 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός