Αρ. απόφ. 55/2020 "Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τού άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας τού Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση:

A. Για την Κοινότητα Παπάγου:

1. την κοπή και την νέκρωση της ρίζας ενός (1) δέντρου (γλαυκό κυπαρίσσι), το οποίο ήδη έχει καταστρέψει, με το φούσκωμα των ριζών του, τα περιμετρικά μάρμαρα της αριστερής πλευράς του υπ’ αριθ. 1319 οικ. τάφου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 2914/14-02-2020 αιτήσεως του κου Μανούσου Μαστοράκη.

2. τη μη κοπή ενός (1) δέντρου (κουκουναριά), στο πεζοδρόμιο επί της οδού Κύπρου 67-69 στην Κοινότητα Παπάγου, το οποίο είναι εύρωστο και υγιής παρότι έχει προκαλέσει μια ελαφριά ανύψωση του πεζοδρομίου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 3861/26-02-2020 αιτήσεως του κου Σπυρίδωνα Κοκκόλα, που ζητά την κοπή του.
Σε περίπτωση προγραμματισμού ανακατασκευής του πεζοδρομίου, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ή σε σχετική βεβαίωση της ΕΥΔΑΠ, για την ανάγκη απομάκρυνσης του δέντρου, θα επανεξεταστεί η υπόθεση απομάκρυνσής του.

3. την κοπή και την νέκρωση της ρίζας ενός (1) δέντρου (καζουαρίνα), το οποίο με το φούσκωμα των ριζών έχει ανασηκώσει τον οδηγό (ράγα) της συρόμενης πόρτας, με αποτέλεσμα αυτή να μην κλείνει, του υπαίθριου πάρκινγκ της οδού Αλεβιζάτου, που εξυπηρετεί τρεις πολυκατοικίες (Παπακωνσταντίνου 2, 4 και 6) στην Κοινότητα Παπάγου, κατόπιν της υπ’ αριθ. 29588/13-12-2019 αιτήσεως του κου Γεωργίου Καλαμπάκα (Παπακωνσταντίνου 4).

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Διαβάστηκε 63 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός