Αρ. απόφ. 63/2020 "Λήψη απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4674/2020"

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση τα κάτωθι:
1. την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου, για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4674/2020,
2. τον ορισμό του κου Κωνσταντίνου Κωνστάντιου - ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Αν. Προϊστάμενο Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με αναπληρώτριά του την κα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου - ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Προϊσταμένη του Τμήματος Μελετών & Έργων Υποδομής, ως εκπροσώπους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, στην Επιτροπή Καταλληλότητας,
3. εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Παπάγου - Χολαργού κο Ηλία Αποστολόπουλο, να συγκροτήσει την επιτροπή καταλληλότητας της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 3467/2006, για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Κουκής

Διαβάστηκε 34 φορές

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός